Debat Norddjurs:

Ingen saglig grund til at ændre på skolestrukturen igen

Af
Af Inga Klokkerholm Gjerrild Kandidat for Venstre i Norddjurs:

"Vi er kommet ind i en spiral, hvor skolerne er til konstant debat, og hvor fokus er rettet på skolelukninger.
Det er især socialdemokraterne, der beskylder Venstre for at ville lukke skoler.
Mig bekendt, er der ikke truffet nogen beslutning i den retning overhovedet. Der skal mange tungtvejende grunde til, før man træffer en så drastisk beslutning. Der forsvinder meget fra et velfungerende lokalsamfund ved en skolelukning. Derfor skal vi bevare vore skoler.
Det er ikke længe siden, der sidst blev ændret på skolestrukturen i Norddjurs med fødeskoler og ændring i overbygningen. Det er derfor ingen saglig grund til at ændre på strukturen igen.
Det er utrolig vigtigt, at satse på skolerne, ellers kan det få store konsekvenser på den lange bane. Børnene er noget af den vigtigste resurse vi har, og dem skal vi bygge vores fremtid på.
I Venstre vil vi arbejde for at bevare og udvikle skolerne. Vi skal løbende modernisere skolerne, således elever og lærer oplever en tryg hverdag og gode stabile arbejdsvilkår.
Undersøgelser viser, at en truet skole nedsætter indlæringsevnen for børnene og skader arbejdsmiljøet hos de ansatte.
Jeg vil medvirke til, at der skal være plads og tid til den enkelte elev. Forældrene vil inden for kort tid kunne se og mærke effekten med gladere børn."

Publiceret 05 November 2009 14:43