Debat Norddjurs:

De Konservative glæder sig også over skoleudspil fra S

Af
Af Benny Hammer kommunalbestyrelsesmedlem konservativ borgmesterkandidat:

"I de lokale aviser glæder SF's borgmesterkandidat Mads Nikolajsen sig over det nye skoleudspil fra Socialdemokratiet. Det gør undertegnede (Benny Hammer) og Det Konservative Folkeparti også. I avisindlægget står der, at SF har følt sig ensomme og har stået mutters alene med det synspunkt, at den nuværende skolestruktur, som kun har fungeret i knapt halvandet år, er den helt rigtige for Norddjurs Kommune. I perioden fra august 2008, hvor den nuværende skolestrukturdebat begyndte på et budgetseminar og frem til nu, har jeg som repræsentant for Det Konservative Folkeparti ved enhver given lejlighed, af bedste evne, kæmpet imod enhver form for lukning af folkeskoler i Norddjurs Kommune, der kun tager hensyn til økonomi og faldende børnetal . SF har således på ingen måde stået mutters alene med deres synspunkt og har dermed ej heller alene monopol på denne holdning til skolestruktur. Når det gælder vores folkeskolers fremtid med hensyn til indhold og struktur, synes jeg det er vigtigt, at vi nu stopper op i tide og tænker os grundigt om, inden vi træffer nye beslutninger. De beslutninger der træffes skal nemlig gerne være langtidsholdbare både hvad angår visioner og økonomi. Vi bør lære af historien fra Syddjurs Kommune hvor visioner og holdninger tilsyneladende forsvandt ud i det blå. Og nu må tre mindre skoler lade livet på grund af kommunens dårlige økonomi.

Det må og skal vi gøre bedre. Ellers bør alle vi lokalpolitikere i Norddjurs have en fyreseddel omgående. Jeg er stor tilhænger af at lave børnelandsbyløsninger, i det omfang, der er naturligt grundlag for det. Det bliver der nu mulighed for i f.eks. Glesborg. En løsningsmodel hvor en fysisk og organisatorisk fusion mellem folkeskole og børnepasning sparer ressourcer og giver effektivisering. Og samtidig kan være med til, at udvikle og fremtidssikre et aktivt landsbysamfund som et godt bosætningssted hvor de yngste elever bliver i nærmiljøet. Generelt synes jeg dog, at den danske folkeskole trænger til et grundigt eftersyn. Det er tid for nytænkning, der kan sikre en bedre anvendelse af de ressourcer som området bliver tildelt. Undervisningen i folkeskolen er ikke særlig fleksibel og dermed på ingen måde tilrettelagt, så den tilgodeser nutidens skoleelever og den globaliserede verden, som de er en del af. Måske er det derfor en del senere falder fra i uddannelsessystemet?

Vores folkeskole er tilmed en af verdens dyreste. Men ikke ligefrem en af de bedste når vi bliver sammenlignet med folkeskoler i andre lande, hvor der naturligvis er taget hensyn til de enkelte landes forskellige sociale og økonomiske forhold. Måske har vi nået et reelt mætningspunkt, hvor øget tilførsel af ressourcer ikke vil give nogen betydelig effekt? Det er derfor vigtigt for mig, at vi både lokalt og nationalt træder på bremsen, idet der er emner nok at tage fat på som f.eks. balancen mellem kreative og faglige fag, indlæringsmetoder/læringsstile, holddeling, rummelighed, specialskoler, fødeskoler, overbygningsskoler, heldagsskoler, friskoler, efterskoler, skolestørrelse, læreruddannelse/efteruddannelse, lederuddannelse af skoleledere, kontrol og registrering, fysiske rammer, undervisningsmaterialer, IT-anvendelse o.s.v."

Publiceret 05 November 2009 14:31