Debat Norddjurs:

Ønskes: Opprioritering af den sociale profil i kommunen

Af
Af Steen Nymann

de Lichtenbergsvej 69

Grenaa. Kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten

Danmark er et af verdens rigeste lande. Vi har råd til at sikre, at ingen lever i fattigdom.
De "fattige" banker har allerede fået milliard-pakker, og de stakkels "forhutlede" velbjergede får fra nytår de største skattelettelser.
Regioner og kommuner udsultes. Der skæres ikke længere ind til benet. Man er ved at save det over. Ingen undtagelse i Norddjurs kommune. Nu må vi altså forlange noget mere livskvalitet og bedre social service for vores skattekroner, i stedet for at basere al politik på prestige, magt og kassetænkning.

Ustabile pasningsmuligheder for vores børn samt mulige skolelukninger er kun med til at skabe frustrationer og utilfredshed. I Enhedslisten kan vi absolut ikke acceptere de nedprioriteringer, der finder sted blandt vores udsatte borgere. Unge udviklingshæmmede bliver på det nærmeste afskåret mulighederne for både en personlig udvikling og en anstændig omsorg. En så stærkt kritisabel nedprioritering er med til at underminere et menneskes identitet. Ordentlig støtte og menneskelig kontakt skal sikre, at man ikke bliver isoleret, men derimod udfolde sig og leve det liv, man allerhelst selv vil. Vi har alle krav på en værdig fremtid.

Mange har det svært med at få sin dagligdag til at hænge ordentligt sammen. Derfor virket det temmelig grotesk, at man nu får at vide, at man som borger nu selv skal kontakte sin hjemmevejleder, som på grund af besparelser ikke længere tager på besøg på borgerens bopæl. Alle kommuner i Danmark har siden 1. januar 2007 årligt modtaget 700.000 kroner øremærket Støttekontaktperson-ordningen. Vi har fra Enhedslisten forespurgt Norddjurs Kommune om forvaltningen af disse midler, men svaret var noget defust. "De var lagt i samme pulje, som omfatter hele området omkring bostøtte o.s.v."

Ledigheden stiger. Der kommer flere på kontanthjælp. På Djursland er der p.t. cirka 600 unge på kontanthjælp. Enhedslisten vil gøre alt for, at disse unge mennesker ikke skal blive udsat for de Beskæftigelses-konsulenter, som desværre kun er uddannet til systemdialog og magthaverbaseret pædagogik. De er nemlig ikke kvalificerede til at magte opgaver med mennesker, idet trusler og nedgørelser hører til dagens orden.

Sparesaven har også ramt vores ældre medborgere. Der er blevet mindre tid til rengøring og social kontakt. Nu skal de også "spises" af med måltider fra et centralt storkøkken. Prøv lige at smage på navnet "Djurs Mad I/S", og vupti … appetitten er pist borte. "Syv vakuumpakkede middagsretter og en robotstøvsuger, så skal man nok kunne klare sig en uges tid.) Hvor ydmygende.
For alle disse omtalte og udsatte grupper gælder en rød tråd. Det er nedværdigende og absolut ikke fair, hverken over for borgeren, dennes pårørende eller alle de mange ildsjæle, som i det daglige arbejder med mennesker og gerne vil gøre en forskel. Fælles for udsatte er nogle væsentlige funktionstab indenfor fysiske, psykiske og sociale kompetencer, samtidig med at de forskellige målgrupper har behov for forskellige tiltag. Nu trænger der ærlig talt til at komme nye boller på supper, og hverken bollerne eller suppen skal komme fra en intetsigende madfabrik.

I Enhedslisten vil vi gerne være med til at arbejde for en meget mere grøn og social profil. Som tingenes tilstand udvikler –  eller snarere afvikler sig –  får vi aldrig sat gang i den dynamo, der kan skabe nye initiativer. Vi har brug for en bæredygtig udvikling og infrastruktur, der som en magnet vil tiltrække sunde og grønne arbejdspladser.

En forudsætning for at en kommune er god at bo i, måler man ud fra, hvordan man behandler og drager omsorg for sine borgere. Og det har desværre vist sig, at Norddjurs Kommune ikke har været specielt heldig på den konto.
I Enhedslisten glæder vi os meget over, at størstedelen af borgerne i Norddjurs er parate til en mindre skatteforhøjelse for at undgå flere uværdige nedskæringer i den kommunale service. Dette er solidaritet på højt niveau, som med al tydelighed viser, at vi har lyst til at bo i en ordentlig kommune, hvor vi tager vare på hinanden.

En til enhver tid siddende regering skal aldrig få lov til at nedbryde vores kommunale selvstyre. "De tror vist, de passer en kæmpe flok får, der er lagt i lænker", som John Mogensen skrev og sang i 1974. Det er 35 år siden. Så sandelig på tide med en helt anden og ny politisk dagsorden. Inden et par år en ny regering og statsminister. I Enhedslisten ønsker vi at få en ny frisk og spændende kommunalbestyrelse samt blandt andet at få den forhåbentlig snart forhenværende borgmester Torben Jensen sendt hjem til Hevring på pension. Det kan du som vælger også være med til ved at sætte dit kryds nederst på stemmesedlen –  Liste Ø –  tirsdag 17. november.
Enhedslisten stemmer for den mindste forbedring og stemmer imod den mindste forringelse.

Publiceret 05 November 2009 10:40