Debat Syddjurs:

Tænketank på skole- og dagtilbudsområdet.

Det bliver en stor politisk opgave at løfte skoler og dagtilbud i Syddjurs i de kommende år. Opgaven er ikke alene stor, men nødvendig og vigtig.

Af
Af Jesper Mathiesen

byrådskandidat for Socialdemokraterne.

"Vi ved at der er en række opgaver i tilknytning til beslutningen om at ændre strukturen på skoleområdet. Det drejer sig dels om at øge timetallet til det vejledende timetal på kommunens øvrige skoler, dels at understøtte de rammer der knytter sig til etableringen af friskoler. Det er forhold der vedrører lokalplanlægning, brugen af de eksisterende skolebygninger i Feldballe, Ugelbølle og Nimtofte, børnenes start i nye skoler og SFO´er mm. Socialdemokraterne havde hellere satset på folkeskolen, men under de givne økonomiske vilkår støtter vi de rammer der understøtter friskolernes etablering. Vi har i øvrigt med stor interesse noteret os muligheden for, at der i tilknytning til friskolen i Ugelbølle etableres en international grundskole. Opfordringen herfra skal være, at der arbejdes videre med ideen for fuld styrke.
Sideløbende hermed skal vi videre med udviklingen på skole- og dagtilbudsområdet i Syddjurs, uagtet den økonomiske situation. Udgangspunktet er den sektorplan der er udarbejdet for området. I sektorplanen er der meget fokus på ledelse, struktur og bygninger. Emnerne har betydning for den pædagogiske praksis, men vi vil gerne et skridt videre. Vi ønsker at skærpe fokus yderligere i forhold til den pædagogiske udvikling, og dermed målet om at børn skal lære mere, så de er godt rustet til at tage en uddannelse. At børnene dannes og uddannes.
Vi vil derfor arbejde for, at der etableres en tænketank på skole- og dagtilbudsområdet. Ideen bag tænketanken er at inspirere den pædagogiske udvikling, og dermed supplere sektorplanens initiativer. Vi ved at området er udfordret i forhold til fagligheden, udsatte børn og unge, forebyggende initiativer osv. Tænketanken er ikke svaret på de mange udfordringer, men et lokalt initiativ der skal inspirere den pædagogiske tænkning baseret på input fra både lokale og udefrakommende ressourcepersoner. Der skal fortsat være respekt for at skoler og dagtilbud kan udvikle hver sit særkende.
Der skal tilføres ressourcer til området. De skal findes ved fortsat at have øje for mulige rationaler i forlængelse af sektorplanens initiativer, dels at der tilføres ressourcer til området i takt med at kommunens økonomi forbedres. Men opgaven er ikke kun lokal, den er også national. Derfor skal Slotsholmen råbes op med det formål at bidrage til et kvalitetsløft af folkeskolen. Et kvalitetsløft som Socialdemokraterne har foreslået at der afsættes 2 mia. kr. til."

Publiceret 01 November 2009 23:02