Den konservative spidskandidat Tommy Bøgehøj fik sin vælgermødedebut i Ugelbølle Forsamlingshus.

Den konservative spidskandidat Tommy Bøgehøj fik sin vælgermødedebut i Ugelbølle Forsamlingshus.

Ugelbølle:

Fra brokhoveder til darlings

Næsten ingen grænser for opbakningen bag Ugelbølle Friskole ved vælgermøde i Ugelbølle Forsamlingshus.

Af
Af Martin Schultz

Næsten alle partier og lister bakker op om friskoleinitiativet i Ugelbølle. Fra at have været politikernes mest højtråbende modstandere i skoledebatten, er Ugelbølleborgerne blevet til fremsynede og visionære handlingsmennesker. Lige hvad Syddjurs har brug for. Især tanken om en international linie på skolen begejstrer politikerne.
Det var hovedindtrykket efter at fremtiden for Ugelbølle Friskole kom til debat på tirsdagens vælgermøde i Ugelbølle Forsamlingshus. Alle opstillede partier og lister var repræsenteret i panelet og et stort flertal af politikerne stillede Ugelbølle Friskole en fair behandling i udsigt, når der efter alt at dømme skal forhandles en lejeaftale for de kommunale skolebygninger.

Leje af skolebygninger

Ugelbølle Friskoles nyvalgte formand, Bodil Bak, takkede for velviljen.
"Men os der skal starte skolen er mere interesseret i at vide, på hvilke vilkår vi kan leje bygningerne," var Bodil Baks næste spørgsmål til politikerne.
Formand for PUK-udvalget og borgmesterkandidat Kirstine Bille havde lugten lunten og tog som den første ordet.
"Vi kan ikke stå og forhandle lejebetingelser på et vælgermøde," sagde Kirstine Bille og satte dermed prop i eventuelle overbud blandt kandidaterne.

Borgerne skal selv betale

De Konservatives nye spidskandidat, Tommy Bøgehøj, førte an med ros og respekt til Ugelbølleborgerne.
"I bliver meget bedre stillet. I får en ny skole. I er ressourcestærke," sagde Tommy Bøgehøj på mødet.
"Jeg forstår begejstringen. Ved at vi selv opretter en friskole, sparer vi kommunen for at skulle udvide og istandsætte de eksisterende skolebygninger," sagde Bodil Bak til Adresseavisen.
"Husk lige, at det også er borgerne selv, der skal finansiere projektet," lød det fra salen om det forestående friskolebyggeri til omkring 30 mio. kr.

Afgørelse i december

De fleste politikere lovede at se velvilligt på alle tre friskoleprojekter, når forhandlingerne om skolebygningerne skal gå i gang. Men hverken Venstres Per Zeidler eller den konservative Kirstine Kvorning var i gavehumør.
"Vel skal vi støtte en friskole, men det skal ikke ske på bekostning af det offentlige," sagde Kirstine Kvorning.
"En kommune kan ifølge kommunalfuldmagten ikke forære noget væk," sagde Per Zeidler.
Forvaltningen er i færd med at udarbejde en rapport om den fremtidige brug af bygningerne fra de nedlagte skoler. Den bliver behandlet i Familie- og Institutionsudvalget i november og afgørelsen ventes taget i byrådet 17. december.

Publiceret 22 October 2009 16:19