Debat Norddjurs:

Torben Jensen, vil du spare yderligere på ældre og handicapområdet?

Af
Af Valdemar Haumand

Socialdemokrat

Formand Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs

Torben Jensen, vil du spare yderligere på ældre- og handicapområdet ?
Når jeg læser Borgmester Torben Jensens indlæg om budget 2010, ja så er jeg også i tvivl om det er samme budget vi snakker om.
Som jeg læser Torben Jensens indlæg, lægges der op til at der godt kan spares mere på ældre- og handicapområdet, for budgettet er jo steget med ca. 100 mio kroner - en stigning som jeg vil give Torben Jensen ret i, men ikke i, at der kan spares yderlig på området.

Budget 2010 på Voksen- og Pleje Udvalgets område er ca. 100 mio kr. større end i 2008, men det er jo ikke penge, som er tilført området i form at forøget service, flere hænder til plejen.
Nej, for eksempel er løn og prisstigning i perioden på ca. 23 mio kr. Herudover er der tilført økonomi til at dække det stigende antal ældre med plejebehov.
esten af stigningen er stort set tekniske reguleringer som følge af lov- og øvrige mængdereguleringer, der IKKE har medført en stigning i serviceniveauet for den enkelte borger i Norddjurs Kommune.
F.eks. har vi overtaget vederlagsfri fysioterapi fra regionerne, udgift 6,6 mio kr. nedsættelse af statsrefusion i dyre enkeltsager, en voldsom stigning i prisen for specielle institutionspladser. Flere af sagerne udløser refusion til Norddjurs Kommune gennem bloktilskuddet for at løse de bestemte opgaver, d.v.s. at bloktilskuddet anvendes til at løse de nye eller de stigende opgaver, ikke til en forøget service.
Jeg vil ikke reducere yderligere på ældre- og handicapområdet.

Publiceret 22 October 2009 18:37