To Syddjurs borgmesterkandidater, fra venstre Ninna Thomsen (S) og Claus Wistoft (V), og de to lokale MF'ere, Anne-Mette Winther Christiansen (V) og Leif Lahn (S) vil kæmpe imod et skævt Danmark.

To Syddjurs borgmesterkandidater, fra venstre Ninna Thomsen (S) og Claus Wistoft (V), og de to lokale MF'ere, Anne-Mette Winther Christiansen (V) og Leif Lahn (S) vil kæmpe imod et skævt Danmark.

Fælles kamp for en fair udligningsmodel

Socialdemokraterne og Venstre i Syddjurs har nu fælles syn på udligningsreformens fremtid.

Af
Af Martin Schultz

Toppolitikere fra både Venstre og Socialdemokraterne har på et netop afholdt møde drøftet udligningsreformens længere rækkende konsekvenser for landkommuner og specielt for Syddjurs Kommune.
I mødet deltog folketingspolitikerne Leif Lahn (S) og Anne-Mette Winther Christiansen (V) samt borgmesterkandidaterne Claus Wistoft og Ninna Thomsen fra henholdsvis V og S.
Der var enighed om, at såfremt regeringen ikke starter den forventede revision af udligningsreformen tidligere end 2012, så er der en overhængende fare for, at der opstår et nyt "skævt Danmark". Kommunernes Landsforening, KL bør kunne rumme samtlige kommuner og stå for en fair og rimelig udligningsmodel mellem staten og kommunerne.

Landkommuner i klemme

Leif Lahn vil derfor med henvisning til den generelle situation for landkommuner stille spørgsmål i folketingssalen vedrørende udligningens skævheder og herunder bruge Syddjurs Kommune som eksempel. Anne-Mette Winther Christiansen vil kontakte Indenrigsministeren og opfordre til, at revisionen af udligningsreformen igangsættes så hurtigt som muligt og før 2012.
Samtidig hermed er de to borgmesterkandidater Ninna Thomsen og Claus Wistoft enige om, at spørgsmålet om udligningsreformen ikke umiddelbart har noget at gøre med den igangværende valgkamp, men har et meget længere perspektiv.
På et vælgermøde i Ugelbølle i mandags var der enighed om at udsigten til en ændring af udligningsmodellen i høj grad var et spørgsmål om magtforholdet mellem små og store og land- og bykommuner.

Publiceret 22 October 2009 16:43