Hvad er meningen:

600 unge på kontanthjælp - hvad gør vi?

Lokalavisen har i denne uge spurgt tre kandidater til den kommende kommunalbestyrelse i Norddjurs, hvordan de vil få flere unge i gang med en uddannelse.

"Dags dato kan jeg desværre også konstatere, at vi på Djursland har ca. 600 unge på kontanthjælp, som ikke har fået en ungdomsuddannelse eller har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Har vi virkelig råd til at miste 600 talenter," lød det fra viceskoleforstander Niels Ole Svit, Djurslands Erhvervsskoler i en sommerkommentar i Lokalavisen. Hvad vil du gøre for, at det tal bliver bragt ned - at talentudviklingen kommer mere i fokus i Norddjurs?.

Jan Rønne, kandidat for Det Radikale Venstre.

Jan Rønne, kandidat for Det Radikale Venstre.

Jan Rønne, Voldby, Rad.V.:

"For at sikre, at færre unge ender på kontanthjælp bør man:
- Styrke folkeskolen, så eleverne er bedre rustet fagligt og personligt til de udfordringer, de møder.
- Styrke vejledningen i UU, så de unge mennesker bliver mødt med de muligheder og udfordringer, som matcher deres evner og kompetencer.
- Styrke udvalget af ungdomsuddannelser på Djursland, så valget af uddannelse ikke bliver begrænset af udbuddet, men at man derimod kan vælge efter interesser og evner.
- Styrke incitamentet for virksomheder til at tage elever på praktikpladser. Det er jo nu, at fremtidens arbejdsstyrke skal uddannes, så der ikke mangler arbejdskraft, når udviklingen vender igen."

Else Søjmark, kandidat for Socialdemokratiet.

Else Søjmark, kandidat for Socialdemokratiet.

Else Søjmark, Grenaa, Socialdemokratiet:

"Det der virker er en tidlig, støttende og vedholdende individuel indsats overfor hver enkelt af de unge. Vi skal "holde fast" i dem, når de går ud af Folkeskolen indtil vi har en sikkerhed for at de er i uddannelse eller i job. Vi skal følge dem og sætte ind igen, hvis de falder fra.
Folkeskolen skal støtte op om de svage unge og styrke deres faglige og personlige kompetencer, så de er godt rustet, når de forlader skolen.
Overgangen til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet skal understøttes af et tæt og målrettet samarbejde mellem skolen, forældre, ungdomsuddannelserne, Jobcentret og arbejdsmarkedets parter."

Eigil Henriksen, kandidat for Venstre - nuværende medlem af kommunalbestyrelsen.

Eigil Henriksen, kandidat for Venstre - nuværende medlem af kommunalbestyrelsen.

Eigil Henriksen, Glesborg, Venstre:

"Selvfølgelig skal der gøres en ekstra indsats, for vi kan ikke have 600 unge på kontanthjælp. Der skal ydes for at modtage hjælp, dvs. enten uddannelse, skole eller erhvervsarbejde, hvilket bl.a. planlægges af kommunens ungetilbud, hvor også mentorordninger er en mulighed. Ingen udbetaling hvis ikke man møder op og følger den plan der er lagt, men vi skal huske det er ikke alle der er bogligt anlagt. Der skal også være plads til dem som vil slå søm i eller lave andet fysisk arbejde."

Publiceret 21 October 2009 13:58