Debat Syddjurs:

Udligningsreform og PH om veksler uden underskrift

Af
Af Lars Christian Lauridsen

Byrådskandidat for Venstre i Syddjurs:

Det går som en rød tråd igennem Folkesocialisternes og Socialdemokraternes argumentation i valgkampen, at en kommende udligningsreform skal løse kommunens økonomiske problemer. Det begrundes med, at Syddjurs i forbindelse med kommunesammenlægningen 'blev økonomisk forbigået af regeringen'.
Lad os se på det rimelige og sandsynlige i den argumentation.

Et hvert fællesskab bygger på krav og forventning. Vi stiller krav i forventning om indfrielse til alle borgere i samfundet, da der i kravet ligger gensidig respekt. Det er dybest set derfor, at vi som borgere accepterer at betale skat. Fællesskabet skal hænge sammen, samtidig med at den enkelte hjælpes til positiv udvikling, så de kan deltage i fællesskabet.
For folkevalgte, der er "første blandt ligemænd", er forventningen til, at krav indfries ekstra stor. Borgernes store forventning udspringer af den tillid, de folkevalgte blev vist, da de blev valgt.

Det er således sørgeligt for kommunens borgere at konstatere, at SF og S, vel vidende hvad de økonomiske rammer var i den gældende kommunale udligning, alligevel brugte kr. 105, hver gang der var budgetteret med kr. 100. Det er jo ikke at indfri forventninger rejst for tillidsfuld opbakning fra vælgerne, uanset hvordan det begrundes.
Den ubetalte regning vil SF og S jo bare sende videre til alle. Ikke alene dem som stemte SF og S til flertal i Byrådet, men alle borgere i kommunen og det øvrige land.

Er det så rimeligt at forvente, at samfundet efter år med Danmarkshistoriens suverænt største kommunale budgetter, også justerer for løn- og prisudvikling og ændringer i befolkningssammensætningen, bare skal redde Syddjurs økonomi ved en kommende udligningsreform? Næppe.
Det vil svare til at give en filminstruktør en Oscar, inden der er lavet en film. Det mindste, der kan forventes, er vel at kommunen først arbejder sig over i en økonomisk positiv udvikling. Omgivelserne skal kunne se, at viljen og evnen til at styre er der.

Er det sandsynlig at forvente, at samfundet vil redde Syddjurs økonomi ved en kommende udligningsreform? Næppe heller. Det vil svare til ved en kaproning at bemande en firer med styrmand, med én roer og fire styrmænd.
Vi er gået fra mangel på arbejdskraft til arbejdsløshed og et stort underskud på statens budget. Når krisen letter, om alt fra 3 måneder til 1½ år. Så er det ikke et højere skattetryk afledt af en udligningsreform eller højere kommuneskatter, der kan skaffe folk i varigt arbejde. Det er højere produktivitet i hele samfundet. Vi kan kun eksportere os til vækst. Så altså - først flere folk i arbejde i det private erhvervsliv. Det giver skatteindtægter. Derefter offentlig vækst.

Poul Henningsen (PH) har en løftet pegefinger til alle i visen 'I dit korte liv'. Han siger om forventet efterbevilling, at: "Alle der påstår, at der findes mer' giver os veksler uden underskrift".

Publiceret 21 October 2009 10:23