Debat Norddjurs:

Vi skal også nå de unge

Af
Af Lars Møller (S)

formand for Kultur og Udvikling

Vi er kommet langt når det gælder vores kulturindsats i Norddjurs kommune, vi er kommet rundt i hele kommunen med kulturtilbud og borgerne benytter flittigt de kulturtilbud vi tilbyder og understøtter.
Lad mig kun nævne nogle få eksempler fra den kulturpakke vi tilbyder; udlånstal og besøgstal på vores biblioteker stiger, vores nye Kulturskole er en succes, Kulturhuset Pavillonen er et kulturelt fyrtårn, Liv i Forsamlingshusene trækker folk af huse og vores kulturildsjæle sætter gang i virkelig mange projekter rundt i hele kommunen.
Alt i alt er det en god investering vi har gjort i kultur og som er med til at markere Norddjurs kommune som et godt sted at bo og leve.

Vi skal dog være opmærksomme på om der er nogen vi overser med disse kulturtilbud! Nemlig unge som er for store til tilbuddene i ungdomsskolen og som syntes at de andre kulturtilbud er for voksne og støvede. Derfor vil jeg og socialdemokraterne, i den kommende periode, undersøge muligheden for at styrke kulturtilbud til unge, på deres egne præmisser.
Det kan være tilbud som de selv, direkte eller igennem ungdomsrådet, er med til at formulere og føre ud i livet. Jeg vil personligt arbejde for et ungdomshus, hvor de unge selv står for indholdet. Lidt inspireret af de aktiviteter der på et tidspunkt udspandt sig i den gamle kantine ved Dampvæveriet i Grenaa. Og her ser jeg ikke brosten og hætteklædte unge for mig men tværtimod skal vi nå den gruppe unge, hvor gensidig imødekommenhed giver gevinst.

Publiceret 21 October 2009 15:13