Debat Norddjurs:

De unge mangler et sted at være.....

Af
Af Pia Bjerregaard

kommunalbestyrelsesmedlem for S og kandidat

De unge skal op af kældrene og væk fra den ensomme post ved hjemmecomputeren. De unge i Norddjurs synes, at det er et problem:
- at man ikke kan gå alene ned i byen om aftenen, uden at være nervøs for at blive udsat for en af de snart mange voldtægter, der har været for nylig – samt knivstikkeri.
- at Norddjurs ikke har et ungdomshus. Der kan f.eks. være: Værksted, og til musik, en teatergruppe/spillegruppe og en lille cafe. Den skal være centralt beliggende og de unge skal være med til at styre stedet. Dette for at skabe et rart og inspirerende samlingssted for de unge, hvor der kan
- gives mulighed for at afprøve og udvikle færdigheder og inspirere til fortsat uddannelse, ? skabes et mødested for de unge, hvor de kan spille, få hjælp til lektier eller blot kan slå sig ned og snakke,
- give de unge mulighed for en god og stabil voksenkontakt,
- kanalisere de unges energi ind i noget sundt og fremadrettet,
- forebygge ungdomskriminalitet, Huset skal have mange rum med plads til alle slags unge og mange slags aktiviteter.
- Huset skal være fleksibelt og kunne indrette sig efter forskellige interesser til forskellige tider med forskellige brugere. Den daglige drift og ledelse kunne bestå af et brugerråd, som er ansvarlig for indhold og økonomi. Brugerrådet kunne f.eks. bestå af repræsentanter for det ansatte personale, brugere, SSP, UU og forældre i samarbejde med ungdomsskolen. Allervigtigst er at det er voksne, der kan give knus til de unge.
Dette vil jeg arbejde for.

Publiceret 21 October 2009 18:07