Debat:

Skolekvalitet

Af
Af Jan Rønne

Pejmarksvej 53

Karlby. Formand og spidskandidat for Det Radikale Venstre

I Norddjurs Kommune foregår der lige nu en debat vedrørende skolestruktur. Det ærgrer mig, at debatten udelukkende fokuserer på økonomi og den årlige udgift pr. elev. Det er jo ikke svineproduktion eller produktion af små legetøjs biler, som det handler om. Det er uddannelsen af vores vigtigste råstof i kommunen - nemlig vores børn.
Årsagen er muligvis, at det ikke endnu er gået op for nogle af Grenaa-politikerne at de ikke længere er en købstadskommune, men det nu er en kommune med by og land. Og at der selvfølgelig er stor forskel på at drive en byskole og en landskole. Både hvad angår økonomi, men også pædagogik, logistik og undervisning.
Debatten bør drejes væk fra denne ensidige fokusering på "regnedrengenes" beregninger og over på den kvalitet vi får for pengene.
Derfor foreslår Det Radikale Venstre i Norddjurs, at man hyrer eksterne konsulenter med relevante pædagogiske kompetencer til at undersøge skolestrukturen for Norddjurs Kommune. Dette kunne eksempelvis være Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske universitet. Denne rapport skulle tage udgangspunkt i, hvordan vi får den bedst mulige folkeskole i Norddjurs Kommune ud fra de midler vi har, frem for at fokusere på at få den billigst mulige, og så forhåbentlig få puttet lidt kvalitet ind i den.

Publiceret 15 October 2009 14:11