Debat:

Overbygningskole i Ørum

Hermed svar på læserbrev af Heidi Andersen 22. september:

Af
Af Morten Bech

Trustrup

kandidat til kommunalvalget

Det Konservative Folkeparti

Norddjurs

Vigtigt er det for Norddjurs, at hele kommunen får udarbejdet en konstruktiv, holdbar løsning for et sammenhængende skolevæsen uden skolelukninger. Målet er at få en god helhedsplan og økonomien flettet solidt sammen i en holdbar, fremtidssikret struktur.
Det vil jeg gerne medvirke til.

Jeg vil foreslå, at Norddjurs indretter sig med lokale "børnebyer" med undervisning fra 0. til 6. klasse. Derefter samles de ældste elever i overbygningsskoler i kommunens østlige og vestlige område samt også gerne i midt.
Jeg er enig med formanden for skolebestyrelsen ved Ørum skole, Heidi Andersen, som mener, at det at kæmpe stort ikke altid vil øge kvaliteten. Derfor er det vigtigt at få undersøgt til bunds og få overblik over økonomiske konsekvenser, undervisningskvalitet og "bløde værdier" - inden beslutninger tages.

Jeg har hæftet mig ved udsagn fra professor Niels Egelund, Danmarks pædagogiske Institut, ved mødet i Skole og Samfund i Glesborg for få uger siden. Professoren nævnte, at den optimale folkeskole er på ca. 600 elever og ca. 60 lærere.
Således kan en skole tilbyde sine elever den bedste, optimale, velkvalificerede undervisning i alle fag. Denne udtalelse er baseret på forskningsresultater.

Men vi er i Norddjurs, og sammenholdet i vore landsbyer har værdi og skal også værnes. De yngste elever skal let og trafiksikkert kunne komme i skole, og alle børn i vore landsbyer skal i fritiden have let adgang til sport og fritidsaktiviteter.
Vore landsbyer skal fortsat have styrke i et rigt kulturliv, så nye tilflyttere har lyst til at bosætte sig.

En langsigtet, fremtidssikret skolestruktur stiller klare krav til skolepersonalet, men vil samtidig give arbejdsro til skolernes undervisningsmæssige kerneopgaver. Trivsel i alle vore skoler skal være den solide basis i børnefamiliernes hverdag.
Høj kvalitet i undervisningen er af største betydning for alle børn, forældre og samfund. Borgerne i Norddjurs kommune fortjener et godt sammenhængende skolevæsen.

Publiceret 15 October 2009 11:55