Debat:

Norddjurs har fortjent bedre?

Af
Jesper Eriksen

Markstræde 3

8500 Grenaa Kandidat for Socialdemokratiet:

"I Borgerlistens valgannonce er budskabet sund økonomi. Det er det første og hidtil eneste politiske budskab, jeg har set fra Borgerlisten og ikke mindst fra Torben Jensen her i valgkampen. Men jeg kan godt blive lidt bekymret, når vi ved, hvordan Torben Jensen vil lever op til sit hidtil eneste kendte politiske budskab, udover at han vil være borgmester. Ved budgetforliget for 2010 blev det tydeligt for en hver, hvordan Torben Jensen vil sikre en sund økonomi. Sammen med V og K blev der en besparelse på 1 procent på alle budgetter. Ifølge Torben Jensen, så mærkes 1 procent besparelse ikke så slemt for den enkelte institution og det enkelte plejehjem. For så får alle det lige godt, eller ringe om man vil. Politik handler altså om at prioritere og søge for, at Norddjurs Kommune udvikler sig og ikke bare lade grønthøsteren køre, så alle områder bliver ramt lige hårdt.
Nej. borgerne i Norddjurs Kommune har IKKE fortjent 4 år mere med Torben Jensens grønthøster og hans visionsløse politik. Nej, lad os i stedet få en visionær og netværksskabende borgmester i Jan Petersen. Det har både erhvervslivet, medarbejderne og ikke mindst borgerne i Norddjurs Kommune fortjent."

Publiceret 15 October 2009 12:06