Debat Norddjurs:

Jeg bliver også ældre....

Af
Pia Bjerregaard

medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne og kandidat til kommunalvalget

Trods min i ældrepolitisk forstand ringe alder, tænker jeg ind i mellem over, hvordan min alderdom bliver. Jeg vil gerne klare mig selv og ikke ligge til byrde for nogen.
Det betyder meget for mig at vide, at dem der virkelig har behov, kan hjælpes.
Jeg vil gerne bo i de rigtige omgivelser. Jeg håber, at finde et sted at bo, hvor jeg kan blive så længe som muligt. En boform, hvor jeg kan bevare min selvstændighed, men alligevel være tryg, fordi jeg ved, at vi i fællesskabet passer på hinanden.
Jeg vil gerne være i god fysisk form. At holde sig i god form gør ikke nødvendigvis, at jeg lever længere, men der vil være mere liv i mig i de år, jeg får tildelt. Hvis ikke jeg selv kan, håber jeg der er andre, der vil være med til at arrangere forskellige former for fysisk udfoldelse for mig.
Jeg vil gerne være en del af et netværk. Jeg håber, at jeg har evnet at få opbygget nogle gode personlige relationer. Som ældre tror jeg, at et godt netværk kan være afgørende for, hvordan jeg klarer mig, ikke mindst mentalt.
Også som ældre har man behov for at opleve tryghed og selvværd, og det kan blandt andet opnås i et fællesskab.
Jeg vil gerne have hjælp, hvis alt andet kikser. Hvis jeg bliver meget syg, og hvis min økonomiske formåen ikke rækker til at holde skidtet fra døren, så håber jeg også, at vi til den tid har en kommune, der kæmper hårdt for, at der bliver taget hånd om de svageste. Det er en stor tryghed for mig at vide, at nogen tager sig af mig.
Vi har i kommunalbestyrelsen for ikke så længe siden besluttet at bygge nye ældreboliger i Norddjurs. De er tidssvarende og meget større end de, der er i dag. Det er dejligt.
Vi skal passe på vores medarbejdere, der gerne vil passe de, der er blevet ældre. De tåler ikke de nedskæringer, de borgerlige nu har stemt igennem med 14-13.
Det er helt uholdbart, at der skal ske nedskæringer på dette område igen – og når de bliver skåret ned, ja så går det jo ud over borgeren!

Publiceret 15 October 2009 23:21