Debat:

Hårde beskyldninger og barsk sprogbrug i budgetdebatten

Af
Af Valdemar Haumand

Formand for Voksen- og Plejeudvalget

Socialdemokrat

Så blev der vedtaget budget for 2010, kommunens anlægsbudget var der bred enighed om i Kommunalbestyrelsen. Men driftsbudgettet var der ikke enighed om, her skilte meningerne og politikken kommunalbestyrelsen i to næsten lige store blokke, 14 for og 13 imod.

Hårde beskyldningerne fra Borgerlisten og Venstre mod udvalgsformændene, hvoraf de fem er socialdemokrater, om ikke at tage ansvar og gøre deres arbejde.

Som én af udvalgsformændene ved jeg at dette ikke er sandt. Der har været arbejdet hårdt i denne valgperiode for at få vores nye kommune til at fungere. Der har været store harmoniserings- og besparelsesrunder, som er landet rimeligt, takket være det gode udvalgsarbejde, hvor formændene har sat dagsordenen.

Som forberedelse af budget 2010, bad økonomiudvalget de enkelte udvalg om spareforslag. Vi fremsendte fra mit udvalg en række forslag - også forslag, som jeg ikke var glad for, men vi løste opgaven som udvalgsformænd. Derfor må jeg afvise borgmesterens og Venstres angreb på vores udvalgsarbejde.

Men valg af løsningsforslag og den politiske retning for at få budgettet til at falde på plads - hertil var der ikke enighed.
Socialdemokraterne ønsker et bedre service niveau på handicap, børne- og ældreområdet, delvist finansieret af en mindre skattestigning.
Jeg mener, at en mindre skattestigning er langt de fleste borgere parate til at støtte, for alternativet som de borgerlige partier vil, er nedskæringer og atter nedskæringer, som vi har måtte foretage de sidste tre år.

Ja, det er valgår, og her er skillelinjen tydeligere, her trækkes politikken mere frem; men dialog og meningsudvekslinger burde vel også i politik kunne foregå uden beskyldninger og barskt sprogbrug.

Publiceret 15 October 2009 12:07