Debat:

Er Venstre troværdige?

Af
Af Bodil Bänsch Kløvervang 10

Grenaa:

"Når jeg læser de to indlæg Lars Østergaard og Kirsten Jensen fra Venstre har i Lokalavisen d.13 oktober, går mine tanker tilbage til sidste folketingsvalg. Her stod Anders Fogh Rasmussen overfor Helle Thorning Smidth i en direkte udsendelse og debatterede det fremtidige velfærdssamfund. Helle Thorning bebudede her, at Socialdemokratiet ville prioritere velfærden frem for de skattelettelser Anders Fogh havde i støbeskeen. Statsministerens svar var, at Venstre ville kunne give borgerne både mere velfærd, samtidig med de fik skattelettelser.
Nu står Norddjurs i den situation, at kommunen fattes penge, for at sikre en god skolestruktur, så børnene kan trives. Efter Lars Østergaards udmeldinger er der store problemer, bl.a. med børn, der skal anbringes uden for hjemmet. Hvorfor er der så mange netop i Norddjurs? Kunne mindre skoler rette op på det? Der nævnes at sådanne anbringelser koster mellem ½ og 2,5 mio. kr. pr. barn og at kommunen står med hovedansvaret for udgiften. Hvordan vil disse børn udvikle sig, hvis ikke de hjælpes? Er velfærd ikke, at vi som samfund hjælper de svagest stillede?
Der var for ikke så mange år siden en Indenrigsminister der hed Lars Løkke Rasmussen, der var hovedarkitekt bag en kommunalreform. Der skulle være mere nærhed til borgerne og større selvstyre for kommunerne. Derfor blev amterne nedlagt, og større kommuner opstod. Herved skulle kommunerne påtage sig et større ansvar overfor borgerne. Kunne de to Venstrefolk ikke prøve at forklare os almindelige borgere, hvorfor vi ikke må få lov til at betale for de ydelser en kommune giver os. For eksempel ved en lidt højere skat? Hvorfor skal Norddjurs borgere sende de fleste af de penge, der ville blive opkrævet i skat tilbage til staten, som Lars Østergaard skriver? Er det en straffeforanstaltning regeringen har gennemført for at tugte uartige kommuner? Eller er det en del af det selvstyre Lars Løkke talte så højt om i forbindelse med kommunalreformen? Eller er det den minimalstat Anders Fogh Rasmussen skrev om, der er ved at blive indført af bagvejen?
Hvordan føler de to Venstrefolk at de yder den bedre service, som Anders Fogh Rasmussen i sin tid lovede? Det er jo ude i kommunerne servicen effektueres, sådan som Lars Løkke Rasmussen bebudede det ved kommunalreformens gennemførelse.
Skattereformen, som Anders Fogh lovede, udmøntes pr. 1 januar 2010. Den kommer til at koste samfundet over 10 mia. kr. på årsbasis. Som modstykke kan man læse i dagspressen, at kommunerne tilsammen i hele DK har "fået lov" til at hæve de kommunale skatter med tilsammen 500 mio. kr. Det er så den velfærd Venstre kan yde ."

Publiceret 15 October 2009 12:11