Hvad er meningen? - God idé med tvunge madordninger i børnehaverne?

Læs herunder hvad tre kandidater i Syddjurs mener om de tvungne madordninger ibørnehaverne, som et flertal på Christianborg har besluttet skal være reglen senest fra 2011.

Spørgsmål: "Regeringen har besluttet at indføre tvungne madordninger i børnehaver, vuggestuer og i dagplejen. Kommunerne skal være parate til opgaven senest januar 2011.
Hvordan mener du madordningen skal foregå i Syddjurs?
Kan du garantere, at der er økonomi til at røgte opgaven, så ordningen ikke vil koste fyringer?"

Steen Fris, Konservative.

Steen Fris, Konservative.

Steen Fris (De konservative):

"Umiddelbart er jeg ikke tilhænger af loven, da jeg tror på, at forældrene sagtens selv kan sikre børnene en god og sund frokostpakke. Men da der nu er truffet lovgivning på området er mine svar på spørgsmålene følgende:
1) Jeg ser gerne at institutionerne sammen med bestyrelserne selv finder løsninger på opgaven. Lykkes det ikke, må vi naturligvis træde til.
2) At stille en garanti her og nu, hvor kommunens økonomi er i knæ, kan jeg ikke, men da der følger penge med fra regeringen til at løse opgaven, har jeg svært ved at se, at det skal koste fyringer."

Mogens Petersen, Socialdemokraterne

Mogens Petersen, Socialdemokraterne

Mogens Petersen (S):

"Økonomien i Syddjurs er ikke god nok til, at der kan etableres produktionskøkkener i alle institutioner. For langt de fleste dagtilbud vil det være en ekstern leverandør, der leverer maden. Socialdemokraterne er indstillet på, at de enkelte dagtilbud selv afgører, hvordan de bedst kan håndtere opgaven.
Jeg forventere ikke, at ordningen vil koste fyringer, men hvis der ikke bliver tilført ekstra ressourcer til området, kan ordningen betyde, at medarbejderne bliver nødt til at skære ned på andre pædagogiske aktiviteter for at løse opgaven. Selv om maden kommer fra en ekstern leverandør, skal der bruges personaleressourcer på at gøre maden klar m.m."

Lars Christian Lauridsen, Venstre

Lars Christian Lauridsen, Venstre

Lars Christian Lauridsen, Venstre:

"Ordningen er en sikring af, at børn får et nærende måltid i daginstitutioner. Endvidere en lettelse af tidspresset i børnefamilier.
Der er imidlertid mange meninger om, hvad god og sund mad er. Nogle finder det vigtigt at bruge økologiske eller friske madvarer. Andre ikke.
Det rigtigste er at lægge bestemmelsen af, hvad børn skal spise så tæt på forældrene som muligt. Derfor - lad forældrebestyrelsen i daginstitution bestemme, hvordan madordningen for børnene skal tilrettelægges. Herved fastholdes, at børn er forældrenes ansvar. Og vi understreger, at familie og privatsfære skal afbalancere den offentlige omsorg.
Ordningen finansieres af Staten og medfører ikke fyringer."

Publiceret 15 October 2009 14:58