Hvad er meningen? - Er et samlet specialcenter i Syddjurs en god idé?

Læs herunder hvad tre kandidater i Syddjurs mener om planerne om et samlet specialcenter i Syddjurs. Spørgsmål: "Er du tilhænger af, at undervisningen af alle elever med særlige behov i Syddjurs skal samles i et stort specialcenter i Feldballe Skoles bygninger?"

Kai Pedersen, Mørke, Socialdemokratiet:

"Ca. 60 elever med særlige behov undervises i dag i 9 specialklasser på fem forskellige skoler i Syddjurs Kommune. Det vurderes at disse elever kan rummes inden for normalsystemet, med den fordel at eleverne kan bibeholde tilknytningen til den lokale folkeskole, og de kammeratskabsmuligheder, der ligger heri. På denne baggrund ser jeg ingen grund til at flytte disse elever til et specialcenter.
De to specialskoler der findes i Syddjurs Kommune ligger fornuftigt i forhold til den ellers store afstand, der er i kommunen. Eleverne i Specialklassen på Ådalsskolen har så specifikke udviklingsforstyrrelser, at de umiddelbart ikke "passer ind" i de nuværende specialskoler.
For at jeg evt. kan gå ind for et specialcenter skal jeg overbevises om, at eleverne får en bedre undervisning, der vil komme dem til gode senere i livet, og økonomien spiller desværre også ind."

Kai Pedersen, Socialdemokraterne

Kai Pedersen, Socialdemokraterne

Marianne Kierkegaard Aude, Hornslet, Venstre:

Det er vigtigt at se på, hvor specialundervisningen løftes bedst, og jeg er overbevidst om at mange af skolerne kan løfte den opgave til gavn for den enkelte elev.
Nogle elever har behov for et andet tilbud end det skolerne kan give. I stedet for at sende de elever til dyre specialundervisningstilbud udenfor kommunen mener jeg absolut, det er bedst at vi selv opretter et tilbud - et specialcenter.
Det kunne være en idé med et samarbejde med Norddjurs, det vil højne kvaliteten i tilbuddet. Feldballe skoles bygninger er et godt bud, men der kan også ses på andre muligheder."

Marianne Kirkegaard Aude, Venstre

Marianne Kirkegaard Aude, Venstre

Leif Andersen, Ebeltoft, SF:

Det er afgørende, at der foregår en løbende udvikling af kvaliteten af specialundervisningen. Børn, der har særlige behov, skal behandles særligt for at blive behandlet ligeværdigt.
Der er derfor behov for, at medarbejderne får mulighed for at arbejde i faglige miljøer, der udvikler sig.
Kommunalreformen har betydet, at mange fine tilbud til mennesker med særlige behov enten er blevet lukket eller er under afvikling. Det understreger nødvendigheden af, at kommunens tilbud bliver bedre og bedre.
Det er ikke afgørende, hvor det foregår. Kvalitetsudviklingen i specialundervisningen skal være til glæde for alle skoler og børnehaver - til gavn for børnene."

Leif Andersen, SF

Leif Andersen, SF

Publiceret 15 October 2009 15:07