Debat:

Vi forlanger handling nu politikere i Syddjurs

Af
Af Line Gaarde Tingvej 60

Hornslet på vegne af Børnehaven Mosegårdens bestyrelse:

Jeg skriver i kraft af min rolle som medlem af Mosegårdens bestyrelse, og som mor til to småpiger der går i Børnehaven Mosegården i Hornslet. Jeg har haft min faste gang i børnehaven de sidste to år, og jeg vil prøve at beskrive det der falder os i øjnene som forældre.Mosegården er et enestående tilbud, hvor børn bliver præsenteret for det gode børneliv med store udearealer, dyr, fantasi og udfordringer. Stedet er stort, tilbuddene er mange og børnene lærer selv at navigere i stedets tilbud. Igennem de sidste to år er antallet af ansatte halveret. Til gengæld er de børn der er på stedet nu helt ned i vuggestuealderen, og de store børnehavebørn er deporteret over i skolen i stedet.

Det er tydeligt at mærke, at børnene er blevet yngre. Derfor undrer det mig som forælder, at der ikke netop er flere voksne til at passe vores yngre og yngre børn til at skifte bleerne, til at hjælpe med at fodre dyrene, til at finde madpakkerne, til at sove i shelteret og til at lave en hverdag hvor både børn og voksne kan mærke at man har en værdi. Ofte er det endog meget svært at finde en voksen på stedet. Hvis jeg på 33 år har svært ved at finde hjælp, hvor svært er det så ikke, når man kun er 2 år? Og måske ikke engang rigtigt kan tale? Og de voksne man finder på stedet har ofte en hale af 20 børnehavebørn efter sig som skal hjælpes. Og det er jo fint nok. Men måske skulle vi have lidt flere voksne til også at skabe et pædagogisk indhold, og ikke blot virke som ildebrandsslukning og børne-opsyn.

At børnehaven har skåret ned på antallet af dyr er fuldt forståeligt. Det er også brandærgeligt. På to år er først får, så ænder og høns, marsvin og sidst heste forsvundet. Kommunen har tilsyneladende ikke helt forstået hvilket enestående sted Mosegården var (og forhåbentligt også kan blive igen). Men det virker som om at kommunen i sin forhippelse på at spare kroner og ører, er kommet til at smide barnet ud med badevandet praktisk talt helt bogstaveligt! Det kan undre mig at kommunen ikke satser mere på børneområdet, hvor der jo allerede er en fremtid. Ved at investere i børnene, og ikke blot spise dem af med minimums-satser (som jo er den absolutte nedre grænse for hvad kommunen kan tillade sig at stille til rådighed), men faktisk prøve at satse lidt for at lokke flere skatteydere til området. Med den nye motorvej ligger hele Århus for Hornslet og Syddjurs fødder. Det er bare en skam, at kommunen i stedet kører et ophørsudsalg specielt på børneområdet.

Jeg vil opfordre til at I igen begynder at tænke. Sats på nogle udregninger som kan holde længere end blot det år, som sektorplanen har vist sig at kunne holde. Find de midler, der kan gøre Mosegården til et sted hvor de ansatte kan holde til at arbejde med vores børn, fordi de er nok til at skifte vores unger, stoppe dem i at stikke af, hjælpe dem med at grave et hul, plante bærbuske og leve det liv de alle fortjener.
Normeringen SKAL op, for det kan ikke blive ved med at gå godt. Det er jeres ansatte i børnehaven der skal høre på vores forældre-brok over manglende opsyn, glemte madder, buler, pølsebleer der sidder alt for længe, og hvad der ellers kan ske fordi de bare er alt, alt for få til at drive en forsvarlig institution. Men det er faktisk jeres ansvar det er bare ikke jer der skal leve med det hver eneste dag. Det er vores børn og de ansatte. Under dialogmødet mellem politikere fra Syddjurs Kommune og ledere indenfor Børne-unge området på Ådalsskolen 18..maj 2009, blev der meget tydeligt gjort opmærksom på, at vi ikke længere er ved "flødeskumskagerne"… ej heller ved franksbrødsmadderne. Meget tydeligt blev et rugbrød hevet op på bordet som et symbol på hvor vi i dag er ved vores institutioners ydelse. Vi er inde ved kernen, det holdbare og kraftfulde. Men jeg vil faktisk godt stille spørgsmålstegn ved det "rugbrød" som Mosegården kan tilbyde med den normering de har fået til rådighed. For hvis ikke vores rugbrød bliver bagt af ordentlige ingredienser, men i stedet blot er tomme kalorier sminket som noget godt, ja så vi faktisk meget tættere på bunden end kommunen giver udtryk for.

Husk, at området ikke kun indeholder statistikker og økonomiske kolonner, men faktisk består af små børn mennesker og ansatte der brænder for at tage sig kærligt af andre mennesker. Så sats derfor på at skabe værdi og forandring på trods af nyt kommunaltvalg, som ifølge politikerne betyder at man ikke kan foretage sig noget, indtil det er overstået. Det er flovt, og det er på tide at nogen tør tage hænderne op af lommen og skifte denne fatale kurs som er stukket ud. Vi har ikke tiden til at vente på at kommunalvalget først er overstået, og at folkene på de nye poster er lært op til den tid er børn, børnehave og ansatte slidt helt ned. Vi må have handling OMGÅENDE."

Publiceret 03 October 2009 09:14