Debat:

Snak skat og Venstre bliver mopset

Af
Af Bent Andersen Dansk Folkeparti Norddjurs:

"Vælgermødet 1. oktober i Ørum Aktivcenter var arrangeret af Ældrerådet. Mødet var i og for sig rigtig godt, og man havde på forhånd udstukket to centrale emner man ønskede skulle debatteres. Man ønskede således, at demens og træningsområdet var i fokus. Men kom man ind på og stillede spørgsmål om en skatteforhøjelse for løse at problemet, og ad den vej sørge for at kommunes ældre vil få tålelige forhold, blev både de politikere der er med i budgetforlig 2010 og folk fra Ældrerådet med tilknytning til Venstre særdeles mopset, og tilkendegav, at det ikke var skatten det drejede sig om.Men hvordan vil man kunne øge service niveauet uden tilstrækkelige midler?
Hvis man ved det grønne bord til en studentereksamen ytrede, at man ved at skære 1,2 % ved et budget ikke kan mærke nogen som helst effekt, ja så tror jeg simpelthen at studenterhuen blev udskiftet med en narrehat."

Publiceret 03 October 2009 10:33