Planer om biogasanlæg vækker bekymring

Af Maria Camilla Storm, Nørreled 18, Karlby - forkortet af red.

Efter at have sundet os oven på borgermødet i Lime vedrørende etablering af biogasanlæg i Andi, må vi nu udtrykke vores bekymring.
Vi gik fra mødet med en dårlig smag af, at Syddjurs Kommune og Djurs Bioenergi allerede har et så tæt makkerskab og at alt tyder på, at det vil være spildt arbejde at arbejde for at undgå at biogasanlægget bliver til noget.
Vi kan kun håbe, at Syddjurs Kommune gør disse formodninger til skamme og redder vores dejlige lokalsamfund og -miljø samt vores personlige økonomi og livskvalitet.

Det er påfaldende, at hverken projektets forgangsmænd, ejeren af den matrikel hvorpå projektet søges opført eller de kommunefolk der er pro projektet selv bor i nærheden.
Skræmmende er det også at høre Syddjurs Kommunes chef for natur og miljø Morten Hundahl Pedersen udtale på mødet: ”Vi forventer spadestik i august 2010”.

Endnu værre blev det, da politisk beslutningstager og formand for udvalget for natur, teknik og miljø Carsten Bech bekræftede, at han selv er landmand - og i samme åndedrag - at han er pro biogasanlæg.
Taget i betragtning at Carsten Bech netop selv driver landbrug og kvægproduktion inden for den afstand, det er muligt at levere gylle til et biogasanlæg i Andi, vil vi mene, han i højeste grad er inhabil i sagen.

Det er et faktum, at beboelsesejendommene i en større radius omkring et biogasanlæg falder betydeligt i handelsværdi.
Samtidig vil en lang række andre mennesker, andelshavere i og leverandører til biogasanlægget, opnå stor økonomiske gevinst på vores bekostning.
Etablering af biogasanlæg bør kun ske i områder, hvor flertallet af befolkningen selv ønsker det og får noget ud af det.
Ja, man kan jo dårligt tro, at planerne om et biogasanlæg i Andi er sande. Det må da være gas?

null

Publiceret 17 April 2009 14:15