Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem i Syddjurs for Enhedslisten
Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem i Syddjurs for Enhedslisten
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Skoledebat: Enhedslisten siger NEJ til ny model for fordeling af penge til skolerne

Af Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten, Syddjurs Byråd:

"Enhedslisten kan ikke tilslutte sig forliget, der i weekenden blev indgået Socialdemokraterne, SF og de borgerlige om en ny model for fordeling af penge til skolerne til Syddjurs.

Forhandlingerne fandt sted hele sidste uge uden om Familie og Institutionsudvalget. Dermed har man tilsidesat den normale demokratiske procedure. Enhedslisten var ikke budt med til disse forhandlinger og havde ikke nogen viden om, at de foregik.

Dermed har et flertal i huj og hast besluttet at vedtage en omfattende forandring af vores skoler, som risikerer drastisk at forringe kvaliteten på vores børns trivsel og undervisning.

Vi siger nej til modellen, fordi:

1. Den fordeler ressourcerne urimeligt i forhold til arbejdsopgaverne. Specielt går det hårdt ud over de små skoler. Modellen vil f.eks. betyde at Thorsager Skole vil miste ca. 10 procent af sit budget, men stadigvæk skulle udføre de samme arbejdsopgaver. Det er svært at forestille sig, at det ikke går ud over kvaliteten.

2. Modellen betyder, at en skole mister op til 200.000 kroner, hvis man beslutter at sende et barn på specialskole. Vi frygter, at det vil betyde for stort fokus på økonomien og ikke på, hvad der er bedst for det enkelte barn.

3. Ådalsskolen og Mørke Skole mister sine specialklasser, og det kan blive svært hurtigt at opbygge specialkompetencer på de andre skoler. I Budget 2016 vedtog vi, at elever ikke skulle flyttes, og at der derfor var en lang overgangsperiode. Den er i modellen skåret ned til kun 3 år.

4. Der bliver taget 6 mio. fra skolernes budgetter til en central pulje til efteruddannelse. Vi mener, at skolerne er de bedste til at vurdere, hvordan de penge anvendes mest fornuftigt.

5. I Enhedslisten er vi meget skeptiske overfor forvaltningens tanker omkring en stærkt øget brug af niveaubestemt holddeling. Vi frygter en tidlig opdeling af eleverne, der kan gøre det svært at bryde den sociale arv.

6. Processen er foregået meget lukket. Skoler og skolebestyrelser har ikke været inddraget i udarbejdelsen af modellerne. De er først blevet bedt om et høringssvar efterfølgende. En lang række skolebestyrelser har tilbudt at gå konstruktivt ind i processen med at skabe løsninger sammen med politikerne, hvis man ville vente et år med at indføre en ny model. Det mener vi i Enhedslisten er en rigtig god ide, der kunne skabe en langt mere visionær og gennemarbejdet løsning for skolerne i Syddjurs.

I de to budgetter Enhedslisten har været med til, har der ikke været besluttet nedskæringer på skoleområdet. Alligevel er det blevet meldt ud til skolerne, at der sker nedskæringer allerede i 2016.

Jeg har i den anledning stillet en lang række spørgsmål til forvaltningen, og det er lykkedes mig at finde frem til at der uden en politisk beslutning er blevet fjernet 2,8 mio. kr. fra skoleområdet i 2016 og 6,7 mio. i de følgende år.

Heldigvis er der politisk flertal for at stå ved 2016 budgettet og tilbageføre de 2,8 mio. kr. Enhedslisten mener også, at de 6,7 mio. kr. bør fjernes fra de kommende år, men det er der desværre ikke politisk opbakning til.

Men det forklarer ikke hele nedskæringen, der efter Enhedslistens opfattelse, er i strid med de politiske beslutninger fra Budget 2016.

I Budget 2016 blev skolerne tildelt 3. mio. kr. mindre ud fra en beregning, der viste 25 elever og 6 klasser færre i 2016. Foreløbige tal viser, at det formodentlig ikke holder, og at vi kan komme i den situation, at der er blevet skåret 3 mio. kr. uden, at der sker en reduktion i arbejdsopgaverne på skolerne. Hvis ikke der gøres noget vil denne urimelige reduktion køre videre de næste år. Enhedslisten foreslår, at skolerne kompenseres for denne forskel.

Enhedslisten vil ikke sige ja til en ny model uden, at der er styr på skolernes økonomi.

I Enhedslisten er vi positive overfor øget inklusion, men de nødvendige ressourcer skal være til stede. Vi frygter, at Syddjurs med denne model kaster sig hovedkulds ud i en voldsomt øget inklusion uden, at man har afsat nok ressourcer.

I Enhedslisten vil vi i stedet foreslå, at det næste år bruges til sammen med forældre og skoler at finde visionære, kreative og gennemarbejdede løsninger for skolerne, der kan sikre ordentlige forhold for vores børn og samtidig styrke den bosætning, der er så vigtig for Syddjurs."

Publiceret: 16. Marts 2016 20:16

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere