KV17: 81 kandidater på stemmesedlen i Syddjurs
KV17: 81 kandidater på stemmesedlen i Syddjurs