Flygtninge:

Passer tallene eller ej?

Af
Af Søren Andersen

“Flygtninge koster hvert år Norddjurs Kommune 32 millioner kroner.”
Påstanden luftes især af Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlem Steen Jensen hver eneste gang han er i nærheden af en mikrofon ved et valgmøde.
Nej - viser tallene fra Norddjurs Kommune. For Dansk Folkeparti glemmer, at der også følger refusion og indtægter med fra staten - så det rigtige tal i 2016 var 20,2 millioner kroner.
Regnestykket viser nemlig både indtægter og udgifter. Den største udgift er 13 millioner kroner til integrationsydelsen - som
Norddjurs ikke kan slippe for, fordi flygtninge fordeles fra centralt hold til kommunerne. Næststørste poster er 3,8 millioner kroner til modtagerklasser, ligesom det på rådhuset koster 3 millioner at have medarbejdere til at arbejde med integration.
Kommunen kunne have fået endnu flere penge fra staten til området. Men fordi Norddjurs har færre flygtninge end landsgennemsnittet, så reduceres der i tilskuddet.
Steen Jensen - nu har du jo fået tallene fra kommunen. Vil du så bruge dem fremover?
“Nej, for jeg tror ikke på dem. Jeg betvivler kommunens udregninger, for jeg har på lærredet i rådssalen set nogle andre tal, som var højere. Men selv om jeg har bedt om at få dem udleveret efterfølgende, så er de pludselig væk. Det forstår jeg ikke,” siger Steen Jensen.

Publiceret 15 November 2017 07:00

SENESTE TV