Kommune:

Ingen bonus i Norddjurs

Af
Af Søren Andersen

Det vakte opsigt og blev genstand for en storm af forargelse, da det i sidste uge blev kendt, at direktør Claus Rehfeld Moshøj kan forlade jobbet som direktør for Aarhus Letbane med en fratrædelsesgodtgørelse på 1,4 millioner kroner.
Direktøren for letbanen, som han ikke har magtet at kunne få til at køre på skinner - i hvert fald med passagerer - har en årsløn på 2,1 millioner kroner, men har kunnet forhandle gode vilkår på plads. Også selv om han selv har sagt op og går til et nyt og næsten lige så vellønnet job i Rejsekortet A/S følger de rare penge med.
Avisen har via en aktindsigt spurgt Norddjurs Kommune om der var fratrædelsesgodtgørelse til forhenværende kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, da han sagde op for at blive kommunaldirektør i Randers Kommune, hvor han også boede, mens han havde jobbet i Norddjurs.
Svaret fra jurist Maria Drejer Pedersen er, at det var der ikke.
“Forhenværende kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt var tjenestemandsansat. Der blev ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med hans fratrædelse,” fortæller hun.
Hun supplerer med, at medlemmer af direktionen, herunder også den nuværende kommunaldirektør, alle er ansat på kontrakt. Ingen i direktionen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, bonus eller lignende.

Publiceret 14 November 2017 15:30

SENESTE TV