KV17 - debat Norddjurs:

Sæt dig sammen med Danmarks Lærerforening og skolerne, Lars Østergaard

Af Ulf Harbo (Enhedslisten), Norddjurs Kommunalbestyrelse - næstformand i KLs Børne- og Kulturudvalg - kandidat til KV17:

"Det er interessant, at Udvalgsformanden for BUU, mener det var en partnerskabsaftale, der blev lavet 19. maj 2014. 
Læs også: KV17 - debat Norddjurs: Politikerne ved for lidt om lærernes arbejdstid
Velfærdsdirektøren udsendte de overordnede rammer for planlægningen af skoleåret 2014/2015 19. maj 2014 og skrev: 
"Som I er bekendt med, så strandede forsøget på at opnå enighed om en partnerskabsaftale på
skoleområdet jo for et par uge siden."

Jeg tror, det er udvalgsformanden som har misforstået noget, for alle andre, jeg har snakket med, inklusiv Velfærdsdirektøren mener ikke, der blev lavet en partnerskabsaftale i maj 2014.
Det er også interessant, at Udvalgsformanden mener, at det først er fra 9. april 2015, at lærerne kan forberede sig op til 4 timer hjemme, fordi man havde lavet en aftale om flekstid, hvor der står, at: 
"Arbejde i flekstiden foregår som udgangspunkt på arbejdsstedet" 
For allerede i de rammer som blev udsendt af velfærdsdirektøren 19, maj 2014 står der, at: 
"Medarbejdernes arbejdsopgaver skal som udgangspunkt løses på skolerne/i børnebyerne med et
gennemsnit på 39,25 timer pr. uge".
 
Hvilket ifølge Udvalgsformandens logik jo burde betyde, at lærere i princippet gerne må forberede sig mere end de 4 timer hjemme om ugen, hvis der kan laves en aftale lokalt på skolen. 
Det fremgår af en oversigt lavet 9. marts 2016, at Norddjurs ikke er en af de 62 kommuner som på daværende tidspunkt samarbejder med den lokale lærerkreds om lærernes arbejdstid.
https://www.folkeskolen.dk/583390/her-samarbejder-kommune-og-kreds-om-laerernes-arbejdstid

Ude i virkeligheden både til debatmøde med hundrede lærere 26. januar i år, til jobsamtaler og i lærernes hverdag så er der i praksis fuld tilstedeværelse, så det er ikke kun politikere, men også nuværende og kommende lærere, som tror, at der er fuld tilstedeværelse på vores folkeskoler i Norddjurs Kommune. 
Jeg tror, der er et stort behov for, at Udvalgsformanden går i dialog med både Dansk lærerforening og med skolerne med hensyn til, hvorledes man forstår de "aftaler", der er lavet, så vi kan blive nogenlunde enige om, hvad der er op og ned, og hvilke muligheder, der reelt er for lærere, som ønsker det, at forberede sig derhjemme også i mere end de 4 timer som Udvalgsformanden mener aftalen fra 2015 giver."

Publiceret 12 November 2017 09:08

SENESTE TV