Kirke:

Norddjurs mister to præstestillinger - menighedshedsråd danner ny kirkestruktur

Af
Af John Pedersen

I løbet af de kommende uger, skal samtlige menighedsråd i Norddjurs være klar med en indstilling til, hvordan en ny kirkelig struktur strikkes sammen. Den bundne opgave går ud på at finde en model, hvor Norddjurs Provsti mister to hele præstestillinger - en i den vestlige ende og en mod øst.
Hvis ikke menighedsrådene kommer med nogenlunde enslydende indstillinger, så bliver det i sidste instans biskop Henrik Wigh-Poulsen i Aarhus Stift, der kommer til at træffe den endelige afgørelse.
Hele øvelsen skal gerne være sådan helt overordnet være på plads, inden der indsættes i begyndelsen af det nye år indsættes en ny provst for Norddjurs efter Anders Holst, der efter 25 år i provste-embedet gik på pension.
Derfor er det Benedikte Bock Pedersen, provst i Syddjurs, der sidder for bordenden i den igangværende proces, hvor der senest har været holdt to store fællesmøder i henholdsvis Vivild og Grenaa med deltagelse af repræsentanter for samtlige menighedsråd.
Møderne har været præget af stor forståelse og ansvarlighed overfor den bundne opgave, der skal løses og provst Benedikte Bock Pedersen venter , at der kommet nogle udspil, der peger i samme retning så en løsning kan findes ud fra menighedsrådenes samlede indstillinger.

Flytter fra land til by

Der er en proces i gang i hele landet, der går ud på, at tilpasse antallet af præster til den virkelighed, hvor folk flytter fra land til by.
“Der skal være en kirke både der hvor folk er men også der hvor folk flytter hen”, forklarer Benedikte Bock Pedersen.
I Norddjurs Provsti med 36 sogne, 26 menighedsråd, 38 kirker og 19 sognepræster samt to valgmenighedspræster, skal der samlet være to præster færre.
Hvordan den skal skæres, er det nu op til menighedsrådene at forsøge at finde fælles fodslag om.
“Vi skal samtidig sikre, at alle får en ordentlig kirkelig betjening i den virkelighed, at vi bliver færre til at nå det samme”.
Provsten i Syddjurs oplyser, at det er et meget kompliceret puslespil. Udover at man skal afgive to præstestillinger kan resultatet også blive, at man i et sogn skal sige farvel til sin faste præst.
“Især på landet har man mange steder haft sin præst boende i sognet. Og det kan være en smertelig proces at sige farvel til det, som måske har været en praksis i 200 eller 300 år. Så det er rigtigt tunge beslutninger at træffe”.
En naturlig konsekvens af en struktur med to præster færre i Norddjurs vil også blive et mindre antal gudstjenster samlet.

Menighedsrådene er med

Benedikte Bock Pedersen understreger, at det også en en svær demokratisk proces som menighedsrådene nu er en del af, at de skal være med til at bestemme, hvor der fremover ikke skal bo en præst.
“Selvfølgelig vil de være kede af det, der hvor de eventuelt mister en fast præst. Og det er naturligt, at man som medlem af et menighedsråd tager den kasket på og kæmper for netop sit sted. Og så skal der træffes en beslutning og så skal man videre”.
Provsten i Syddjurs mener godt, at tidsplanen kan holde efter det forløb, der har været hidtil.
Og hvis menighedsrådene selv kan komme frem til en løsning, så er der lagt op til, at den vil biskoppen så føre ud i livet.
Men hvis ikke der er indstillinger der viser en fælles vej, så er det biskop Henrik Wigh-Poulsen, der træffer den endelige afgørelse om hvor der skal skærres præstestillinger og hvordan samarbejdet i øvrigt mellem de resterende præster i Norddjurs skal skrues sammen.

Anholt er ikke i spil

På forhånd er der en enkelt præstestilling, der er fredet - den på Anholt.
Provst Benedikte Bock-Pedersen oplyser, at det er meldt ud fra stiftet, at Anholt beholder sin præst på øen.
Men ligesom det vil være tilfældet i andre områder, kan det komme på tale at henføre nogle andre, fælles opgaver til præsteembedet på Anholt.
Men når man lige ser bort fra Anholt - så er det i høj grad befolkningstallet, der bliver afgørende for den nye struktur, hvor et overordnet mål er at skabe en større balance mellem hvor mange sognebørn den enkelte præst har.
Antallet at kirker er ikke i spil i denne omgang, hvor det alene handler om stillinger.

Publiceret 12 November 2017 21:24

SENESTE TV