KV17 - debat Norddjurs:

Der skal være to politikere i Pavillonens bestyrelse

Af Jørn Juhl Sørensen, kandidat for Det Radikale Venstre Norddjurs:

"Kulturaktiviteter giver en by og et område et bedre image.
Kulturaktiviteter er identitetsskabende for en by.
Det er der mange eksempler på er sket i andre provinsbyer i Danmark. Grenaa kan også hvis vi vil.
Kulturhuset Pavillonen er Djurslands kulturelle fyrtårn. Jeg har haft den fornøjelse at sidde i Pavillonens bestyrelse de sidste fire år. Det har givet mig indsigt i et sprudlende og mangfoldigt kulturliv med musik, teater, kunst og talentudvikling i Grenaa og i Pavillonen.
Men også en indsigt i et hus med visioner og entusiasme, der arbejder professionelt med at bringe kulturoplevelser ud til alle og ikke mindst at være garant for rytmiske musikarrangementer af højt niveau.
Pavillonen er et kulturhus der hvert år har 100.000 brugere. Pavillonen er det professionelle kulturhus der i 2016 havde entreindtægter på næsten 2 mio. kroner fra gæster fra 130 forskellige postnumre i Danmark.
Pavillonen engagerer sig også langt ud over hvad der kan forventes. Fx. som medspiller i talentprojektet Musikstarter Camp og som primus motor i Gademusiker-festivalen. Derved bringer Pavillonen udvikling, oplevelser og gæster udefra til byen i stort tal.
Men jeg har desværre ikke i de fire år oplevet en helhjertet opbakning fra kommunalbestyrelsen og fra forvaltningen til Djurslands kulturelle fyrtårn fx når:

  • Norddjurs Kommune valgte ikke at bakke op om et projekt med en ny Lokalscene til understøttelse af lokale talenter. Projektet er ganske enkelt pillet af budgettet.
  • Kommunen valgte ikke at bakke op om ”Ansøgningen som Regionalt Spillested” – der i stedet tilfaldt Værket i Randers.
  • Kommunen er ikke pro-aktiv og servicerende – men nærmere langdrægtig og forhalende i forhold til aftaler og projekter.
  • Kommunens støtte til kulturen ligger pænt under hvad tilsvarende kommuner bidrager med i kroner pr. borger.
Det er fine ord der står i kommunens Kunst- og Kulturpolitik 2017-2020. Men der skal handling bag ordene: ”Kultur er fællesskaber, udvikling og sammenhold”. Så ønsker Norddjurs Kommune kulturen må der helt andre prioriteringer på banen. Både en styrkelse af de økonomiske bidrag og de personlige engagementer.
For kultur bidrager til ny vækst.
Radikale Venstre synes det vil være troværdigt og ansvarligt, at kommunalbestyrelsen har repræsentanter i Pavillonens bestyrelse.
Derfor vil vi stille krav om at der altid er to medlemmer af kommunalbestyrelsen repræsenteret i Pavillonens bestyrelse."

Publiceret 12 November 2017 21:46

SENESTE TV