KV17 - debat Norddjurs:

Jeg mener stort set det samme som, Lars Møller

Af Else Søjmark (S), Norddjurs Kommunalbestyrelse, formand Kultur- og Udviklingsudvalget, kandidat til KV17:

“Gennem den seneste tid har jeg hørt borgere nævne, at de har det svært ved ændringerne i bybussystemet i Grenaa. De oplever, at det nye system med telebybussen er meget kompliceret og svært at bruge. Det skaber utryghed, når man skal bruge bussen for at komme til og rundt i byen for at benytte eks. nogle af de mange og gode kultur- og fritidstilbud vi har.
Læs også: KV17 - debat Norddjurs: Jeg tog fejl - vi skal have telebybussen ud af Grenaa
Man ved ikke hvornår bussen kører. Den skal ringes efter og nærmeste stoppested er måske nu også et andet sted. Nogle oplever også, at bussen kører forbi et stoppested uden den stopper, fordi det skal bussen ikke gøre ift. det der gælder for telebybussen. Dette og mere har Lise Bertelsen, borger i Grenaa 19. september 2017 givet udtryk for i et indlæg i Djurslandsposten, hvor hun på grundig vis gør rede for de udfordringer, man oplever, når man som borger tager en tur rundt med telebybussen i Grenaa. Senest hørte jeg bekymringerne udtrykt i forbindelse med Ældredagen i Pavillonen.
Jeg er opmærksom på, at det ikke er mit udvalgsområde, men som del af kommunalbestyrelsen har jeg taget del i beslutningen om at indføre telebybus i købstaden Grenaa. På ovennævnte baggrund må jeg dog konkludere, at telebybussen - i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt - er et fornuftigt tilbud i Grenaa, hvis der skal være lige muligheder for at komme til og rundt i byen for alle vore mange borgere. Det er selvfølgelig stof til eftertanke, at telebybussen fungerer mange steder på landet også i Norddjurs.
Når dette er sagt har jeg dog med glæde kunnet oplyse borgere om, at vi i budgetaftalen har afsat 300.000 til forbedret busbetjening i Krattet. Det er et plaster på såret, og der er også på anden vis rettet op på skaden med borgmesterbeslutning. Men jeg må tilstå, at jeg tiltagende er blevet mere og mere overbevist om, at løsningen nok mere ligger i at få flere faste afgange tilbage, så vi ikke afskærer nogle af vore borgere for muligheden for at komme til og rundt i byen. Det vil jeg arbejde for.”

Publiceret 06 October 2017 08:53

SENESTE TV