Debat Norddjurs:

Tror Socialdemokratiet på Toubroskolens fremtid?

Af Lars Østergaard (V), formand Børn- og Ungdomsudvalget (BUU) Norddjurs:

”Der skal ikke herske tvivl om, at vi står sammen om at få gennemført handleplaner for Toubroskolen” – Udtalelsen falder i et læserbrev fra de to socialdemokratiske medlemmer i BUU (børne- og ungdomsudvalget). De to S medlemmer meddeler, at de bakker op om den plan, som er udarbejdet af forvaltningen.
Læs også: KV17 - debat Norddjurs: Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tror på Toubroskolens fremtid
Den 21. juni indstillede velfærdsdirektøren på BUU mødet, at BUU skulle godkende forslaget til handleplan for at vende elevtallet på Toubroskolen.
En plan som er sat i gang af bl.a. S - inklusive en Epinions undersøgelse til 30.000 kroner, som ingen endnu ved, hvem har bestilt.

Beslutningen 21. juni i BUU blev denne:

  • ”Lars Østergaard, Kasper Bjerregaard og Ulf Harbo indstiller, at handleplanen ikke godkendes.
  • De bemærker derudover, at der bør ses på den samlede skolestruktur i Norddjurs Kommune, da der er flere skoler, som har udfordringer med det faldende børnetal.
  • Steen Therkel Jensen og Pia Bjerregaard indstiller, at handleplanen godkendes.
  • Niels Basballe tager forbehold.”
Som det fremgår tog S forbehold på mødet.

Så borgerne kan derfor regne med, at Dansk Folkeparti støtter forvaltningens plan, som S skriver. Man kan også regne med, at Venstre og Enhedslisten ønsker at se på den samlede skolestruktur.

Men hvad skal vi så regne med, at S går ind for?”

Publiceret 27 June 2017 12:57

SENESTE TV