KV17 - debat Norddjurs:

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tror på Toubroskolens fremtid

Af Niels Basballe og Tom Bytoft (begge S), Norddjurs Kommunabestyrelse:

"Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi står sammen om at få gennemført handleplaner for Toubroskolen.
Børne- og ungdomsforvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan med henblik på at styrke Toubroskolen som lokal folkeskole.
Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bakker op om denne plan. Vi ønsker helt klart at give Toubroskolen et skub fremad, et skub der skal være med til at styrke skolen fagligt og socialt, et skub der skal sikre, at forældre og børn tilvælger Toubroskolen og dermed sikrer skolens overlevelse og udvikling. Vi tror på, at en skole som Toubroskolen er en meget vigtig faktor for den udvikling, som vi er overbevist om kommer i området, når blandt andet letbanen til Århus åbner.
Vi vil derfor gøre det helt klart, at borgerne kan regne med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne står ved deres ord og gennemfører den foreslåede handleplan."

Niels Basballe

Niels Basballe

Publiceret 25 June 2017 21:00

SENESTE TV