Debat:

Kulturen er vækstdriver for turismen

Af Else Søjmark, formand for Kultur- og Udviklingsudvalget, Norddjurs Kommune og Kulturring Østjylland

Kultur er et afgørende grundlag for styrkelse af vækst og udvikling i erhvervslivet og turismen. Det glæder mig derfor også, at kultur og turisme er indarbejdet i det reviderede forslag til politik, som blev endelig godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 13. juni. Og det helt i forlængelse af høringsvaret fra Kultur- og udviklingsudvalget.
Kultur er indskrevet i politikken i en oplevelsesøkonomisk sammenhæng. Og hermed anerkendes kulturens betydning som vækstdriver.
På side 7 står blandt andet (tekst med kursiv er ny tekst):
Et vigtigt element i udviklingen af turismen i Norddjurs Kommune er, at de nødvendige overnatningsmuligheder er til rådighed for turister. Derfor er et samarbejde med alle parter i turismeindsatsen centralt for at udvikle overnatningsmuligheder, der matcher turisternes ønsker.
Et attraktivt kulturliv er et andet eksempel, der har stor betydning for udviklingen af turismen i Norddjurs Kommune. Kulturen er en vækstdriver, der kan understøtte oplevelsesøkonomien og dermed turisme og turismesamarbejdet i Norddjurs Kommune.

Kort sagt: Kultur, turisme og erhverv både kan og skal spille hinanden endnu bedre. Og rammen er nu også sat i Norddjurs Kommunes nye erhvervspolitik, som den er det i de nye politikker på Kultur- og fritidsområdet.
Det glæder mig meget.

Publiceret 20 June 2017 06:00

SENESTE TV