Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Norddjurs:

"Klar til dialog, hvis den mistillid I udtrykker kan overvindes"

Af Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune:

Kære Frederik, Chris og Poul Bjarne 
I har i forskellige indlæg angrebet mig personligt med et ordvalg, som jeg ikke tidligere har mødt. I flere af indlæggene og kommentarerne anvendes ord som enevældig og manipulerende. I jeres indlæg gør i sagen til et spørgsmål om at få en anden borgmester, da jeg er farlig for byen og vel så også for kommune. 
Det er på alle måder legitimt at ønske en anden borgmester og være uenig i en beslutning og måden den er blevet til på. Men enevældig og manipulerende? Det er en kraftig undervurdering af den øvrige kommunalbestyrelse – også det flertal, der ikke er socialdemokrater. På kommunalbestyrelsesmødet fremlagde jeg de oplysninger, som vi har i sagen og svarede så godt jeg kunne på de spørgsmål, der blev stillet. Nogle af svarene var vurderinger og her er det også legitimt at være uenig uden at det er udtryk for manipulation. 
Om det konkrete er der spørgsmålet om en anden placering af møllerne, der ikke var undersøgt grundigt nok. I det notat, der er offentligt skrives om dette:  
”Ved en sydligere placering skønnes den visuelle virkning at ramme et væsentligt større antal ejendomme end placeringen af møller nord for havnen, idet placeringen i højere grad vil ligge i forlængelse af sigtelinier fra Grenaa midtby og vil være særlig markant set fra Kattegat-centret, Lystbådehavnen, Grenaa Strand og fra sommerhusområderne bag stranden. Støjudbredelsen vurderes at være en udfordrning, der bevirker at placeringen af møllerne i den sydlige placering ikke vil være realiserbar.” 
I det notat, som var forvaltningens bilag til sagen nævnes desuden, at Søfartsstyrelsen anbefaler den nordøstlige placering, da en placering længere væk fra kysten vil kollidere med sejlruterne til havnen. Energistyrelsen og Naturstyrelsen vil med stor sandsynlighed fraråde en sydligere placering. 
Dette kunne vi selvfølgelig beslutte at udfordre, men det var og er min vurdering, at et langt undersøgelsesarbejde med de varslede problemer, alene ville betyde at projektet ikke kunne komme i gang foreløbig og at virksomheden sejlede videre til en anden havn. 
Jeg mener således ikke I har belæg for at jeg manipulerede i sagen, men I kan jo sammen med medlemmer af kommunalbestyrelsen have en anden vurdering. 
Det er på alle måder forståeligt, at I reagerer, da projektet er tæt på jeres bolig og hverdag. Det er en udfordring af bo sæt på kommunens største koncentration af arbejdspladser. Havneaktiviteter kan ses og høres, men støjregler, afstandsregler, fredninger m.m  skal selvfølgelig overholdes og bliver det. Vi skal drive en havn med respekt for landets love og regler og gør det – også i denne sag om vindmøller og nye arbejdspladser. 
Men jeg håber I er enig i, at vores havn gerne må vokse, skaffe flere arbejdspladser og bidrage til, at vi tjener flere penge i Grenaa og kommunen. Jeg synes det er ret væsentligt for vore borgeres liv og beskæftigelse i fremtiden, at der er arbejdspladser at tilbyde. Det gælder både nuværende borgere og de nye borgere, som vi også gerne vil tiltrække. Vi har mistet mange arbejdspladser de sidste 25 år og det har gjort rigtig ondt på mange. 
Så uanset I måtte føle, at det er en enevældig og manipulerende borgmester, som I må leve med frem til næste valg, så er jeg blot i en kamp for arbejdspladser – også i fremtiden i Grenaa og Norddjurs Kommune. Der er fremtid i energisektoren – også i vindmøllesektoren. Derfor er den et af de områder, som vi kan satse på og allerede har lokale virksomheder, som har mange ordre i den sektor. 
For min del er jeg klar til dialog, hvis den mistillid I udtrykker kan overvindes." 
 

Publiceret 29 August 2016 08:01