Viceborgmester Benny Hammer i den gravko, som han vist gerne ville tage med hjem og bruge i sin skovplanteskole.

Viceborgmester Benny Hammer i den gravko, som han vist gerne ville tage med hjem og bruge i sin skovplanteskole.

Grenaa:

Så er anlægsarbejdet af omfartsvejen i gang

Viceborgmesteren tog første spadestik til den nye omfartsvej ved Grenaa

Af
Anette Bonde

Om knap halvandet år kan man køre i en bred bue uden om Grenaa fra rundkørslen ved Per Arnoldis skulptur og direkte til Grenaa Havn. Det første spadestik til den nye omfartsvej blev taget tirsdag eftermiddag, og omfartsvejen er farbar til oktober 2017.

Viceborgmester Benny Hammer sad ved rattet i den største af gravkøerne, og udvalgsformand Jens Meilvang gravede løs fra en lidt mindre model, da talen var holdt og spadestikket skulle tages.

“Jeg vil da gerne låne maskinen, og jeg har også sagt til maskinføreren, at han bare kan lægge nøglen til mig, når han går hjem”, smiler Benny Hammer efter veludført dåd. Ud over at være kommunalpolitiker er han nemlig også indehaver af en skovplanteskole.

På dagsordenen i 2009

Det var også ham, der holdt talen i borgmester Jan Petersens fravær. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt fortæller efterfølgende, at borgmesteren var blevet ramt af influenza.

Benny Hammer nævnte, at vejen første gang kom på dagsordenen i 2009, hvor man i forbindelse med aftalen om grøn transportpolitik besluttede at starte en forundersøgelse op.

”Baggrunden var et længe næret ønske om at anlægge en omfartsvej nord om byen for at forbedre vejforbindelsen til Grenaa Havn og erhvervsområderne nord for byen. Grenaa Havn er en af områdets allerstørste arbejdspladser og lokomotiv for meget af den spirende vækst og udvikling, Norddjurs oplever i disse år.”

Benny Hammer henviste også til, at omfartsvejen er en del af en større plan, der skal sikre vækst til Norddjurs, og han nævnte grundene i Åbyen, nye daginstitutioner, kultur- og fritidstibud, nedrivning af faldefærdige huse og forskønnelse af Grenaa bymidte som andre tiltag.

Udefra er der også kommet hjælp i form af det nordlige motorvejshængsel, der åbnede i 2014, og letbanen mellem Odder og Grenaa, der fra 2017 kører til Grenaa med halvtimesdrift.

Udvalgsformand Jens Meilvang giver tegn på, at gravearbejdet kører upåklageligt.

Udvalgsformand Jens Meilvang giver tegn på, at gravearbejdet kører upåklageligt.

Med en kontrakt på 50 mio. kroner er omfartsvejen den største enkeltstående anlægskontrakt i Norddjurs Kommunes historie. De samlede udgifter medregnet arkæologiske undersøgelser, beplantning, projektledelse, opkøb af jord med mere vil nærme sig 115-120 mio. kroner. Staten betaler og har bevilget 120 mio. Hvis anlægget bliver dyrere, skal Norddjurs Kommune selv betale det overskydende.

Publiceret 24 May 2016 17:00