Frikadeller i Norddjurs:

op til institutionerne selv

Ingen medhold til Dansk Folkeparti om særlige regler om mad, badeforhæng og fridage

Af
Anette Bonde

“Det er nødvendigt at udvise rettidig omhu og imødegå tendensen til parallel-samdund”, sagde Inger Andersen (DF) blandt andet i sin begrundelse for sit og partifællen Steen Jensens forslag til kommunalbestyrelsens møde i sidste uge.

Steen Jensen tilføjede undervejs i behandlingen af punktet, at man efterhånden gjorde knæfald for fremmede kulturer.

Forslaget indeholdt punkter om, at der ikke må serveres halalslagtet kød i kommunens institutioner og at svinekød skal være en væsentlig bestanddel i maden, at ingen institution må indføre andre fridage, end dem der er baseret på godkendte danske fri- og helligdage, at der ikke må hænges badeforhæng op i skolers baderum, at svømmehaller ikke må holdes lukket for danskere på visse dage for at borgere med tilknytning til ikke-kristne religioner kan anvende dem, at der indføres nul-tolerance overfor sex-chikane, mobning og dårlig opførsel i offentlige haller, svømmehaller og biblioteker, og at kameraovervågning sættes i værk ved vedvarende problemer.

Kun to stemte ja

Der var dog ikke andre i kommunalbestyrelsen, der mente, at det var nødvendigt med disse regler, og ved afstemningen kom de eneste to ja-stemmer fra forslagsstillerne selv.

Den altovervejende holdning var, at sådanne ting skal afgøres decentralt, det vil sige af institutionerne selv.

“Fra Socialdemokratiets side foretrækker vi, at vore skoler, institutioner og lignende er styret decentralt. Af dem, der kender hverdagen”, sagde Allan Gjersbøl Jørgensen (S).

Mads Nikolajsen (SF) gjorde opmærksom på, at Integrationsrådet, som blev nævnt i forslaget som et forum for fortolkning af reglerne, var blevet nedlagt for et år siden. Også han afslog at gå ind og detailstyre institutionerne.

Ulf Harbo (Ø) kaldte forslaget for symbolsk. Han nævnte også, at al fjærkræ i dag halal-slagtes på de danske slagterier.

“Det ville man så ikke kunne servere i Norddjurs.”

Jens Meilvang (LA) nævnte, at Liberal Alliance gik til valg på at give langt mere indflydelse ud til institutionerne.

“Så det er ikke en god ide. Vi stoler på, at dem der sidder derude gør det rigtige. Og hvis nogle på et tidspunkt føler, at de bliver overtrumfet, så lad os kigge på det.”

Hans Husum (V) sagde også, at beslutningskompetencen skal holdes decentralt, og kun hvis der er sager, som ledelsen i institutionerne ikke kan klare decentralt, må kommunalbestyrelsen forholde sig til det. Samme holdning indtog Benny Hammer (C).

Publiceret 16 March 2016 16:13

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV