Maria Nissen og Mogens Junker Larsen foran bakken, hvor møllerne er planlagt.

Maria Nissen og Mogens Junker Larsen foran bakken, hvor møllerne er planlagt.

Søby:

Randers har syv gange mølleafstand til huse

Borgere i Søby begynder også at røre på sig ved udsigten til at få fire 150 meter vindmøller op

Af
Anette Bonde

Borgere i Ørsted og omegn har længe været i aktion, og borgere i Ålsrode har hamret i tastaturet for at gøre modstand. Men det har borgere i Søby også. Modstanden gælder Norddjurs Kommunes planer om at sætte 150 meter høje vindmøller op. Der er planlagt seks ved Ørsted, tre ived Ålsrode og fire ved Søby.
Borgernes bekymringer gælder sundhedrisici ved at bo tæt på lavfrekvent støj samt gener ved skyggekast.
Maria Nissen og Mogens Junker Larsen i Søby vil forsøge at få ændret afstandskravene til de høje vindmøller. Det officielle krav er fire gange møllens højde til nærmeste beboelse, men de hæfter sig ved, at Randers Kommune har besluttet at planlægge efter et afstandskrav på syv gange møllernes højde. Det vil være 1050 meter ved 150 meter høje møller i stedet for de 600, der gælder i dag.

Læs også: Vindmølleplaner: Så er der også alarm i Ålsrode

“Ikke godt nok”

Enkelte politikere i Norddjurs har klart meldt ud, at de er imod kæmpevindmøller så tæt på beboelse, men flere henholder sig til Danmarks og Norddjurs kommunes klimamål og de målinger og regulativer, der er udstukket og anbefalet fra myndighedernes side.
Men det er bare ikke godt nok, mener Maria Nissen og Mogens Junker Larsen, Søby. De er i dag naboer til flere 65-70 meter høje møller, der står øst for deres ejendom. De generer dem ikke, men at få fire 150 meter høje møller 900 meter fra deres hus bekymrer dem, både i forhold til mulige gener for lavfrekvent støj og for de 13 timers skyggekast, de ifølge beregninger vil få om året. Hvis processen forløber uden forsinkelser, vil møllerne blive sat i gang om cirka to år.
“Vi forstår ikke, hvorfor Norddjurs Kommune ikke laver regler om syv gange højden ligesom Randers.”

Går til ministre

Maria Nissen anfægter tidligere miljøminister Svend Aukens beslutning, da han i 1999 ændrede afstandskravet fra fem gange mølle-højden til fire gange, vel at mærke ved lavere møller.
“Det må der da ændres på, det er jo ikke nutidigt.”
Hun ved, at der er massiv modstand mod mølleplanerne i området.
“Jeg kan sagtens samle 300 underskrifter i Søby og omegn, men det tager de sig jo ikke af i Norddjurs Kommune.”
Maria Nissen agter derfor at henvende sig til miljøminister Eva Kjer Hansen, til klimaminister Lars Christian Lilleholt og til Mikkel Dencker, MF, klima- og miljøordfører for Dansk Folkeparti og Villum Christensen (MF for LA) for at få ændret loven.

“Lyt til borgerne”

Maria Nissen og Mogens Junker Larsen fastslår, at det er dokumenteret, at støjen og skyggekast med de nuværende afstandskrav ikke er til at leve med. De har også talt med folk, der bor op ad de høje vindmøller, der beretter om stress, søvnløshed, hjerteflimmer og om flytninger væk fra møllerne. En minkfarmer har fortalt, at hans dyr fik vanskeligere ved at formere sig og i det hele taget fik en anden adfærd, da møllerne kom.
“Man burde lytte til dem, der bor op ad de høje møller. Tag hensyn til borgerne og ikke bare til profit og industri.”

Publiceret 30 September 2015 12:00