Debat Norddjurs:

Vindmøller - respektér venligst, at jeg ikke deltager i debatten

Af Jens Meilvang (LA), formand for miljø- og teknikudvalget – Norddjurs Kommune:

"Kære vindmølledebattører.
Jeg skriver til jer i forbindelse med vindmølledebatten i Norddjurs Kommune.
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg gentagne gange bliver nævnt med mit navn og titel i Norddjurs Kommune i forbindelse med diverse debatindlæg om vindmøller i Hevring.
Endvidere nævnes det, at jeg er i familie med projektudvikleren af vindmølleprojektet i Hevring.
Jeg går ud fra, at mit navn bliver nævnt, fordi man mener, at det er problematisk i forhold til, om forvaltningen og det politiske system kan håndtere denne relation.
Jeg kan oplyse, at jeg fra første dag, hvor der blev ansøgt om det konkrete projekt i Hevring, har oplyst om mine relationer til projektudvikleren både til forvaltningen samt til kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg samt forvaltningen har siden da løbende taget stilling til, hvilke beslutninger jeg har måttet deltage i, og hvilke jeg har været inhabil i, for så vidt angår omtalte projekt og vindmølleplanlægning i Norddjurs Kommune i det hele taget.
Jeg kan herudover oplyse, at jeg ikke har afholdt møder vedrørende vindmølleplanlægning eller vindmølleprojekter, hverken med forvaltningen, andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, interesseorganisationer (for eller imod vindmøller) eller i det hele taget med borgere, der har haft en holdning til vindmølleprojekter i Norddjurs Kommune. Jeg har hellere ikke deltaget i nogle af de afholdte borgermøder i forbindelse med planlægningen.
Jeg har derfor på ingen måde kunnet - eller villet - forsøge at påvirke forvaltningen, kommunalbestyrelsen eller borgerne i Norddjurs Kommune i forbindelse med vindmølleplanlægningen og de enkelte projekter. Hverken for eller imod.
Derfor står jeg meget uforstående overfor, at man forsøger at fremme sin sag ved at bruge mit navn i en negativ kontekst. Der stilles spørgsmålstegn ved, om jeg har ageret hæderligt i forbindelse med denne sag.
Jeg har den dybeste respekt for, at man som borger forsøger at påvirke en sag via læserbreve, borgermøder, underskriftindsamlinger ect. etc. Men, jeg har til gengæld ingen forståelse eller respekt for, at man forsøger at misbruge mit navn – eller andres navne for den sags skyld - i et forsøg på, at fremme sin egen sag.
Jeg ønsker ikke falske rygter i omløb om min habilitet. Derfor vil jeg bede jer stoppe med at benytte mit navn og titel i diverse debatindlæg, idet jeg kan ikke se, hvad jeg kunne havde gjort anderledes i sagen, som kunne havde sikret en bedre og mere uvildig sagsbehandling, end den der allerede har fundet sted i denne sag.
Hvis der på trods af dette indlæg stadig er nogen der mener, at jeg skulle have håndteret sagen anderledes, så vil jeg opfordre jer til, at få statsforvaltningen til at vurdere dette.
Jeg går ud fra, medmindre statsforvaltningen - mod forventning - kritiserer min håndtering af sagen, at man stoppe disse anklager.
Da jeg, som nævnt ikke ønsker at påvirke debatten hverken for eller imod, er ovenstående ikke et oplæg til yderligere debat fra min side. Men alene en konstatering af de faktuelle forhold.
Med venlig hilsen
Jens Meilvang."

Publiceret 26 March 2015 12:56