Disc-golf er én af de mange aktiviteter, man kan lave i Bakkerne ved Ørsted. Der er også kommet krolfbane og mountainbike-bane samt Bakkehuset, bord-bænkesæt, informationstavler med mere.

Disc-golf er én af de mange aktiviteter, man kan lave i Bakkerne ved Ørsted. Der er også kommet krolfbane og mountainbike-bane samt Bakkehuset, bord-bænkesæt, informationstavler med mere.

Fotogalleri:

Liv i Bakkerne i Ørsted er indviet

Projekt Liv i Ørsted Aktivitet i Bakkerne blev overdraget til byen

Af
Anette Bonde

Omkring hundrede mennesker var mødt op på Polden i Ørsted forrige lørdag. Det var dagen, hvor projekt "Liv i Ørsted, Aktivitet i Bakkerne" blev overdraget til byen af de tre initiativtagere Ivan Hammer Sørensen, Erik Sorth og Kai Jakobsen.
Ivan Hammer Sørensen præsenterede projektet og rettede en tak til alle, der havde medvirket, såvel økonomisk som praktisk. Derefter blev folk inviteret til at tage ud og både prøve og bese de forskellige projekter, der er blevet stablet på benene.

Imponerende resultat

Projektet, som de tre initiativtagere begyndte på for et par år siden, indeholder mange ting, og meget er blevet gennemført og taget i brug undervejs. Slutresultatet er imponerende:
En P-plads ved Bakkerne, en 9-huls discgolfbane i Bakkerne - i øvrigt Danmarks første skovbane, otte bænkesæt, byggeri af "Bakkehuset", en 12 huls krolfbane på Ørsted gl. Stadion, en mountainbikebane i Bakkerne, folderen "Ørsted og omegn" i 3.000 eksemplarer, fem informationsstandere der giver oplysninger om Stenalt Skov og om Bakkerne samt gennemførsel af tre guidede vandreture.
Der mangler stadig at blive opsat en stor skovtavle ved de blå porte i Stenaltskoven. Desuden skal Norddjurs Kommune opsætte en tavle ved indgangen til Bakkerne på Ørsted Kærvej.

Netværk og sammenhold

Erik Sorth er meget glad for den fine opbakning, der har været undervejs.
"Vi har jo en fantastisk natur omkring Ørsted. Hovedformålet var at indrette området i Bakkerne for flere aldersgrupper. Og vi ville gerne have hjælp af frivillige for at mange fik ejerskab til det. Det er alt sammen lykkedes temmelig godt."
Projektet har endvidere tømret sammenholdet ekstra sammen i Ørsted. Erik Sorth fortæller, at idrætsforeningen inden overdragelsen lørdag tilbød at komme og gøre Polden ren, og at genbrugsbutikken tilbød at smøre rundstykker og lave kaffe. Desuden er der af borger og handelsstandsforeningen blevet indkaldt til et netværksmøde 11. oktober, hvor de forskellige foreninger vil drøfte samarbejde og hvordan man kan have gavn af hinanden.

Erik Sorth fortæller, at særlig mountain-banen er blevet overmåde populær. Ikke alene er der blevet oprettet en mountainbike klub i Ørsted, men banen er også blevet opdaget og omtalt langt udenfor Ørsted. Der kommer folk fra både Randers og Mols på grund af banens kvalitet.

Publiceret 06 October 2012 10:00