Hvordan får Allingåbro et attraktivt kulturmiljø

Forening inviterer til debat på Allingåbro Hotel 27. marts

udvikling I rapporten 'Screening af kulturmiljøer i Norddjurs Kommune', som Arkitektskolen i Aarhus udarbejdede for Norddjurs Kommune i 2016, er Allingåbro Stationsområde nævnt som et værdifuldt kulturmiljø.

Hvad kan der gøres for at bevare og udbygge det til glæde for lokalbefolkning og gæster? Hvad er Norddjurs Kommunes planer for området?

Nogle af disse problemstillinger vil Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, BLIN, invitere til debat om i Allingåbro onsdag 27. marts.

Det sker ved et offentligt møde på Allingåbro Hotel, som starter kl. 19. Deltagergebyret er på 50 kr. og der kan købes kaffe, vand og kage på hotellet.

Historisk foredrag

Formanden for BLIN vil indlede aftenen med orientering om foreningen og baggrunden for at afholde mødet.

Benno Blæsild, tidligere direktør ved Fregatten Jylland og nu formand for Allingåbro Borgerforening, vil levere aftenens hovedindlæg, et historisk foredrag med fokus på situationen i Østjylland.

Han vil give et signalement af, hvordan forholdet mellem by og land har udviklet sig i de seneste 150 år og give et bud på, hvordan det kan være, at alle prognoser giver storbyerne hovedrollen i Danmarks fremtidige udvikling.

Herefter vil der være debat og gerne forslag til, hvordan man kan arbejde sammen om, at Allingåbro forsat er en attraktiv by i Norddjurs Kommune og et godt sted at bo og drive virksomhed.

By kontra land

I disse år debatteres balancen mellem by og land ivrigt, og der udarbejdes politikker, der skal sikre, at udkantområderne ikke tømmes for funktioner og offentlig service.

Også på det lokale niveau i Norddjurs Kommune er debatten blusset op i forbindelse med budgetproblemerne.

Har landområderne i vest fået for meget i forhold til vækstcentret i Grenaa?

Er det de store byer, der trækker udviklingen og væksten, eller skabes arbejdspladserne i lige så høj grad i udkantsområderne? Hvad betyder det for en mindre by, at skolen skal lukke, borgerservice foreslås nedlagt, regionen nedlægger busruterne osv.

Se mere på www.blin.dk.

jesl

Publiceret 20 March 2019 14:00

SENESTE TV