Borgmester Jan Petersen trykkede et båthorn i bund, da omfartsvejen efter forsinkelser åbnede Nordre Kattegatvej.

Borgmester Jan Petersen trykkede et båthorn i bund, da omfartsvejen efter forsinkelser åbnede Nordre Kattegatvej. Foto: Anita Graversen, Ritzau Scanpix

Hvad har omfartsvejen kostet kommunen?

Spørgetiden kom i brug til kommunalbestyrelsesmødet

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Det er ikke ofte, at spørgetiden benyttes i kommunalbestyrelsen i Norddjurs - en anledning for borgerne til at få en sag uddybet eller et spørgsmål besvaret.

Det skete sidst, da vindmøllerne både til havs og på land splittede både borgere og politikere - og spørgetiden blev da ændret af kommunalbestyrelsen, fordi tiden gik med det, så det kneb med at komme igennem den formelle dagsorden, når spørgsmålene hobede sig op.

Men tirsdag var det et simpelt spørgsmål fra Henning Hansen, Bønnerup Strand, der indledte mødet.

Han har adskillige gange - på møder og i denne avis - spurgt borgmester Jan Petersen, (S), hvad det har kostet Norddjurs Kommune at anlægge en ny omfartsvej til Grenaa Havn. Uden rigtigt at få et svar.

Omfartsvejen har været diskuteret - og omdiskuteret - siden 2009, hvor partierne bag en folketingsaftale om grøn transportpolitik, satte gang i en forundersøgelse vedrørende en ny omfartsvej nord om Grenaa. 6,1 kilometer asfalt fra hovedvej 16 nord om Dolmer og Åstrup og til Nordhavnen skal lette øvrige veje i Grenaa for tung trafik.

Kommunen havde ingen kvaler, for det er staten, der betaler - 118 millioner kroner i 2016-valuta, mens Norddjurs Kommune har betalt for VVM-undersøgelse til at se på de miljømæssige konsekvenser. Endnu resterer der nogle krav om erstatninger og ekspropriationer.

Køligt forhold

"Du har jo svært ved at forstå arbejderbevægelsens sprog," så jeg har gjort det, så godt som jeg kan," motiverede Henning Hansen sit spørgsmål til borgmesteren. Man anede, at der de seneste år ikke har været det hjerteligste forhold mellem spørger og borgmester.

Men Henning Hansen fik et svar tirsdag på rådhuset.

"Norddjurs Kommune har brugt 2.519.000 kroner på omfartsvejen - lønudgifterne er skønnet til 3.313 timer fordelt over årene 2012 – 2015. Registreringen var ikke helt så præcis i denne periode som de senere år, så noget timeforbrug er ”skønnet” på baggrund af udgiften, der er påført arbejdet", sagde Jan Petersen.

"Du gjorde grin med mig, da jeg stillede det samme spørgsmål til et borgermøde i Ørum, hvor jeg blev belært om, at det er en statsvej, og det kun ville koste Norddjurs Kommune en smule at anlægge vejen. Er godt 2,5 millioner kroner hvad du kalder en lille smule", spurgte Henning Hansen efterfølgende.

Det fik han ikke svar på, så han ville henvende sig direkte til kommunalbestyrelsesmedlem Lars Møller, (S).

Men det lykkedes ikke.

"Du har fået svar på dit spørgsmål, og du har ikke mulighed for at komme i kontakt med de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer," slog Jan Petersen fast.

"Det kan du da se, at jeg kan. Jeg kan da snakke direkte med Lars Møller," fulgte Henning Hansen op og kiggede på socialdemokraten.

Men Lars Møller ønskede ikke dialog på mødet.

"Den kan vi tage senere,", sagde han.

"Vil du love mig det?", kvitterede Henning Hansen - og det bekræftede Lars Møller. Og så var det slut med spørgetid for denne gang.

Publiceret 19 March 2019 00:00

SENESTE TV