6.Y på Ørum Skole har brugt en stor del af undervisningstiden i naturfag på at forberede sig til konkurrencen, der ifølge lærer Trine Skovgaard giver eleverne en dyb indsigt i mange forskellige samfundsudfordringer.

6.Y på Ørum Skole har brugt en stor del af undervisningstiden i naturfag på at forberede sig til konkurrencen, der ifølge lærer Trine Skovgaard giver eleverne en dyb indsigt i mange forskellige samfundsudfordringer.

Målrettet indsats giver store resultater på Ørum Skole

Stort gåpåmod, opfindsomhed og samarbejde triumferer, når 6.Y tager til konkurrence

Af
Simon Carlson

Ørum To år i træk har der stået Ørum Skole på trofæet til vinderen af den lokale Naturfagsmaraton. Det første år var det 5.Y, der vandt, mens det i år var 6.Y, der løb med sejren. Og ja, så har du nok regnet den ud, at det er de selvsamme elever, der har triumferet ved konkurrencen, der sætter kreativitet, samarbejdsevne, opfindsomhed og ikke mindst faglighed i højsædet.

Flere års arbejde

Det er dog på ingen måder en tilfældighed, at det netop er denne klasse, der er noteret som vindere to år i træk. I den klasse, der nu hedder 6.Y er der således i en årrække arbejdet målrettet med netop de færdigheder, som konkurrencen kræver, fortæller klassens lærer Trine Skovgaard.

"Jeg har arbejdet meget med klassen, om at kunne samarbejde og at arbejde i kreative processer, hvor man får en opgave, forstår den opgave, afprøver idéerne, forbedrer dem og præsenterer produktet til sidst. Den tilgang har vi arbejdet meget med i klassen gennem snart syv år siden jeg fik dem i børnehaveklassen, så de er vant til at arbejde i kreative processer, og det har givet dem et rigtigt stort engagement i forskellige opgaver," forklarer Trine Skovgaard.

Stærkere mennesker

Forud for årets deltagelse i Naturfagsmaraton, som foregik under titlen 'Livet i Byen', tog eleverne i 6.Y selv initiativ til at tage på besøg på eksempelvis rensningsanlægget i Grenaa og lave aftaler med arkitekter og ingeniører, der kunne gøre dem klogere på de enkelte opgaver. Det er en enormt positiv udvikling, og det er samtidig en tilgang, der kan være med til at hjælpe eleverne i livet fremover, vurderer Trine Skovgaard.

"Det er en superdygtig og selvstændig gruppe af elever, som er blevet virkelig gode til at samarbejde. Det har givet dem en forståelse af, at nogle gange må man fire lidt på egne meninger for at høre andres. Det betyder også, at eleverne har oplevet at skulle håndtere mindre konflikter undervejs, men oplevelsen af at komme ind i en konflikt og komme ud af den igen for derefter få et rigtig godt resultat ud af det, det er eleverne blevet stærkere mennesker af, og de har lært sig selv bedre at kende," mener Trine Skovgaard, som ligeledes oplever, at tilgangen til naturfagskonkurrencen har været med til at skabe stor samhørighed blandt hendes elever.

"Alle elever, uanset hvad man kan, har mulighed for at være med, og det giver en fornemmelse af, at man har gjort noget sammen. Alle ting kommer i spil. Både for dem der har gode håndværksevner, gode til at skrive, gode samarbejdsevner, få samlet trådene, dem der tør ringe ud og få lavet nogle aftaler, Alle små talenter kommer i spil, og så handler det bare om som lærer at give dem lov og give dem en tro på, at det nok skal gå. Det er jeg meget stolt og imponeret over, at de går ind i den motivation og giver den hele armen," fastslår en glad Trine Skovgaard.

Publiceret 18 March 2019 11:30

SENESTE TV