Jens Frederik Demant ejer akttier i langt over et halvt hundrede danske selskaber og tager gerne ordet på generalforsamlingerne - nu også i Djurslands Bank.

Jens Frederik Demant ejer akttier i langt over et halvt hundrede danske selskaber og tager gerne ordet på generalforsamlingerne - nu også i Djurslands Bank. Foto: Søren Andersen

En enkelt aktionær gik på talerstolen - og salen sagde suk

Djurslands Bank samlede 730 aktionærer til generalforsamling i Grenaa Idrætscenter

Af
Søren Andersen

GRENAA Man kunne næsten høre sukkene fra et næsten fyldt Grenaa Idrætscenter, da advokat Erik Jensen som dirigent på onsdagens generalforsamling i Djurslands Bank spurgte ud i salen, om der var nogle af de 730 fremmødte aktionærer, som ønskede ordet for en kommentar eller spørgsmål - og en ældre mand med langt gråt skæg stak hånden i vejret. Jo, det ville han godt.

Rundt omkring ved bordene lød nu ikke så pæne ord, for nu risikerede man jo, at maden og de tilhørende vine fra restauranten på Lübker Golf blev forsinket. Det var jo nok det, de fleste i salen så frem til. Ikke de mange ord i den 11 sider lange beretning, som bankens bestyrelsesformand, advokat Peter Zacher Sørensen, holdt. Heller ikke den grundige regnskabsgennemgang og masser af tal fra direktør Lars Møller Kristensen.

Men med hjælp fra en stok kom den ældre mand på talerstolen og præsenterede sig som Jens Frederik Demant og han ville gerne fortælle, hvordan Djurslands Banks aktier kunne opnå en højere kurs.

Han kunne i første omgang ikke lige huske ordet stemmeretsbegrænsning, men kom på det undervejs og hans budskab til forsanlingen var, at man ikke både kan blæse og have mel i munden. Forstået på den måde, at Djurslands Bank i sine vedtægter har besluttet sig for, at man kun kan få stemmer for maksimalt 800 aktier.

Ikke et rigtigt A/S

"Vi har set samme konstruktion for mange provinsbanksaktier. Og i Djurslands Bank er det heller ikke generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen. Det overlader man til repræsentantskabet, som så bestyrelsen også har styr på. Med så skrappe krav er der ikke tale om et rigtigt aktieselskab med notering på Københavns Fondsbørs, og det skal man lave om på, for ellers kommer de rette værdier ikke frem," sagde Jens Frederik Demant.

Han ejer aktier i langt over et halvt hundrede danske aktieselskaber og møder gerne frem på generalforsamlingerne og lufter sine synspunkter - hvad enten der er tale om Danske Bank, Nilfisk, Spar Nord - og altså også Djurslands Bank.

Bankens direktør Lars Møller Kristensen svarede, at han sådan set var enig i, at hvis man ønsker at se aktiekursen i Djurslands Bank stige, skal man følge Jens Frederik Demants råd.

"Men vi har valgt en balance ud fra, at lokalområdet har det bedst med, at der er en lokal bank i området, som er aktiv med sponsorater og støtte til arrangementer. Jeg er sikker på, at i de kommende år vil man se større banker købe mindre banker for at opnå større markedsandele. Og de vil først gå efter dem, hvor der ingen stemmeretsbegrænsning er," sagde Lars Møller Kristensen, som mindede om, at stemmeretsbegrænsningen blev indført i 1990'erne, fordi to pengeinstitutter på det tidspunkt ejede næsten halvdelen af Djurslands Bank.

Tilfredsstillende resultat for 2018

Djurslands Bank kunne på årets generalforsamling fortælle om et årsresultat præget af en markant kundetilgang og generel vækst. 2018 gav en stigning i antallet af privatkunder på 2780 og for erhvervskunder på 340. Totalt har Djurslands Bank 48.730 privatkunder og 4265 erhvervskunder.

Årets resultat før skat på 85,0 millioner kroner betegnes som et tilfredsstillende resultat. Banken har haft større udgifter end forventet - for eksempel til en ekstraordinær it-omkostning på 17 millioner kroner - så det er ikke kun i det offentlige, at man kan tage fejl på dette område, for også her blev det dyrere end ventet.

Peter Zacher Sørensen fortalte også - det er faktisk et lovkrav - at det samlede honorar til bestyrelsens ni medlemmer udgjorde 1.195.000 kroner - og at direktionen - det er Lars Møller Kristensen - i 2018 fik 2.739.000 kroner i løn og pensionsbidrag for sin indsats.

"Ser vi på resultatet i forhold til de foregående år, kan vi konstatere, at resultatet er på et pænt højt niveau. Derudover er bankens økonomiske udvikling på godt og ondt et spejl af den udvikling der sker i samfundsøkonomien – både i Danmark og uden for landets grænser," lød det fra bestyrelsesformand Peter Zacher Sørensen med henvisning til den generelle højkonjunktur, den fortsat lave rente og de økonomisk trusler fra blandt andet et forestående Brexit, som kan få stor betydning for dansk økonomi.

Åbnede i Randers

Djurslands Bank søsatte i 2018 en række forretningsmæssige ændringer; blandt andet etablering af tre områdekontorer samt åbning af en helt ny afdeling i Randers, som også har medført stigende omkostninger og en vækst på 6,5 medarbejdere.

"Vi har i flere år haft ønsket om at give Randers mulighed for at få en filial af Djurslands Bank, men indtil sidste år havde vi været tilbageholdende med at tage skridtet på grund af byens størrelse og de mange konkurrenter. Det lykkedes i 2018 og har banet vejen for at skabe en stor og slagkraftig afdeling med ikke mindre end 16 kolleger. Selvom afdelingen først for alvor startede op i efteråret, kan vi allerede nu konstatere en stor interesse i Randers for at blive kunde hos os – og det gælder både private kunder og erhvervsvirksomheder. Vi glæder os meget til at fortsætte den gode udvikling her i 2019," lød det fra Peter Zacher Sørensen.

Han fortalte også om konsekvenserne af beslutningen sidste forår om at lægge afdelingerne i Ørsted og Allingåbro sammen med Auning - pengeinstitutter lukker som bekendt aldrig en filial eller afdeling, men lægger dem sammen i andre byer.

Farvel til fem

"Vi valgte også at tage konsekvensen af den markant faldende anvendelse af bankens kasser – og i stedet investere i nye avancerede pengeautomater, der både kan ind- og udbetale danske kroner og euro. I forbindelse med filialsammenlægningen og kasselukningerne måtte banken desværre sige farvel til fem medarbejdere, og der er naturligvis også kommet enkelte reaktioner fra kunder. Men alt i alt er det meget få, der har reageret – og banken har alene mistet ganske få kunder ved filialsammenlægningen," sagde Peter Zacher Sørensen.

Behovet for rådgivning af erhvervsvirksomheder er vokset kraftigt de senere år, hvorfor Djurslands Bank i 2018 har opgraderet alle tre erhvervskontorer i banken for netop at kunne give kunderne den optimale rådgivning.

Efter den formelle generalforsamling underholdte Mads Christensen, kendt blandt andet fra radioprogrammet Mads & Monopolet, tv-programmer, foredragsholder og forfatter af ”Den Store Blærerøv”, med et humoristisk indlæg om at kende forskel på det, man siger kontra det, man gør. Og om moral og dobbeltmoral, når vi siger, vi føler et medansvar for den på påståede klimaforandring, men der er jo ingen, der vil bringe ofre.

"Hvor mange her i salen har købt en elbil", spurgte han og spejdede forgæves efter løftede fingre.

"Nej, for ved I hvad. Der kører kun 11.400 elbiler på de danske veje og langt de fleste af dem er købt af kommuner og regioner, som har det så godt med at bruge andres penge unødvendigt."

Valg til repræsentantskab og bestyrelse

Som en del af årets generalforsamling blev der valgt nye ansigter ind i bankens repræsentantskab. Landmand Peter Kejser fra Glesborg og advokat Lars Sundtoft Madsen fra Skødstrup blev valgt ind. Herudover blev der foretaget genvalg af: Proprietær Hans Gæmelke, sygeplejerske Jonna Madsen, tømrermester Ole Tåsti, bygmester Peter Høegh, konsulent Désirée Iuel, afdelingsleder Eva Bæk Pedersen, kommunikationsmedarbejder Else Brask Sørensen, direktør Morten Therkildsen, entreprenør Lars Gravco Stehouwer og associate partner Jakob Tolstrup Kristensen.

Efter generalforsamlingen afholdtes repræsentantskabsmøde, hvor gårdejer Niels Ejnar Rytter, blev genvalgt som formand og ejendomsmægler Mikael Lykke Sørensen blev valgt som næstformand.

Repræsentantskabet genvalgte derefter ingeniør Merete Hoe, finanschef Ejner Søby og advokat Peter Zacher Sørensen til bankens bestyrelse.

Publiceret 14 March 2019 13:21