Debat: Seriøse løsninger på seriøse problemer

Af
Britt Bager

Politisk ordfører og medlem af Folketinget for Venstre

DEBAT Henrik Nordbek skriver, at jeg maler et skønmaleri af regeringens nye udspil til en sundhedsreform. Det er muligt, at det er hans mening. Min mening er, at reformen vil styrke vores fælles sundhedsvæsen, og jeg vil med glæde fortælle Henrik Nordbek hvorfor.

På nuværende tidspunkt er der alt for store forskelle mellem de tilbud, som borgere på tværs af landsdele mødes af, hvis de bliver syge. Der er store forskelle på ventetiderne, for det er ikke alle steder, at udredningsretten bliver overholdt, ligesom der er forskel på, hvordan regionerne tilgår kræftpakkerne. Det er ikke rimeligt, at postnummeret skal afgøre behandlingen.

Mange danskere – i alle regioner – oplever, at de bliver tabt mellem forskellige sundhedstilbud eller glemt i systemet. Det skyldes i høj grad, at nationale patientrettigheder ikke overholdes, og at overgangen mellem region og kommune ofte er problematisk. Vi har et ansvar for, at patienterne ikke falder mellem to stole, fx når de udskrives fra et hospital og sendes hjem med brug for pleje i hjemmet. Med de 21 sundhedsfælleskaber sikrer vi, at de forskellige fagligheder taler sammen. På den måde vil patienten få en meget mere sikker rejse gennem sundhedsvæsenet.

I sit debatindlæg skriver Henrik Nordbek, at han er bekymret for, om nedlæggelsen af regionsrådene vil betyde, at et område som Djursland vil blive overset i det nye sundhedsvæsen. Her vil jeg blot sige, at der ikke er grund til bekymring. I dag har Syddjurs Kommune eksempelvis ikke en lokal repræsentant i et regionsråd. Med den nye sundhedsreform vil alle kommuner have en borgmester og en sundhedsudvalgsformænd til at sidde med ved bordet i sundhedsfællesskaberne. Det vil alt andet lige betyde en stærkere lokal repræsentation i sundhedsvæsenet.

Derudover kalder Henrik Nordbek finansieringen af sundhedsreformen for luftig og usikker. Det er nyt – men godt – at en socialdemokrat interesserer sig for finansiering. Heldigvis kan jeg – som med mange andre af Nordbeks påstande – afvise den. Finansministeriet har meget klart redegjort for tallene bag forslaget om Nærhedsfonden på seks mia. kr. Det er seks milliarder til sundhed tættere på borgerne.

Og netop sundhed tættere på borgerne er det helt centrale element i vores sundhedsreform. For det, der ikke er svært, skal være nært. Det kommer konkret til at betyde flere ting. Vi opretter op til 15 flere akutbiler de steder i landet, hvor det kniber med at få hjælp fra en ambulance hurtigt nok. Vi skaber ro omkring førstegangsfødende ved at garantere kvinder to dages ophold på et barselshotel. Og så kommer der 320 ekstra introduktionsstillinger for læger i almen praksis, så vi kan løse den lægemangel, som vi ser flere steder i landet. At have en god familielæge tæt på, hvor man bor, er en forudsætning for et nært og trygt sundhedsvæsen.

I Venstre smider vi ikke om os med gennemhullede og luftige udspil. Det lader vi andre om. Det er korrekt, at vi med reformen sparer penge på partistøtte, politikerlønninger og samtidig sikrer, at indkøb af medicin, scannere og koordinering af it-systemer foregår ét og samme sted. Nogle beslutninger ligger bedst hos kommunerne. Andre beslutninger bør træffes på nationalt plan såsom behandlingstider og responstider. Det synes vi er godt og ansvarligt. Dertil kommer, at vi reducerer den administration, som har fået lov at vokse sig større og større i regionerne over de sidste 10 år.

Sluttelig skriver Nordbek, at Norddjurs Kommune bør være bekymret for, om der følger penge med fra staten, og om de lokale praktiserende læger har den fornødne kapacitet til at påtage sig de nye opgaver. Lad mig sige det helt klart: Der følger selvfølgelig penge med til de opgaver, som bliver flyttet til kommunerne og sundhedsfællesskaberne. Kommunerne kommer ikke til at skulle skære ned på de øvrige velfærdsområder som følge af sundhedsreformen.

Jeg vil anbefale Nordbek at læse vores udspil grundigt. Havde han gjort det, ville han vide, at vi tager hånd om manglen på alment praktiserende læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale.

Vi vil øge optaget på sygeplejerskeuddannelserne, så der over de næste fire år optages 2.000 flere. Derudover vil vi udvide optaget på almen medicin og ansætte flere læger i almen praksis, så vi får gjort op med lægemanglen.

Vi maler ikke et skønmaleri af hverken vores sundhedsvæsen eller vores forslag til løsninger. Vi har konstateret, at vi både nu og i fremtiden står over for en række seriøse udfordringer i vores sundhedsvæsen. Dem agter vi i Venstre at gøre vores yderste for at løse. Alt andet er uansvarligt.

Publiceret 18 February 2019 15:57