Debat: K siger fortsat nej

Af
Mads Jensen og Benny Hammer

Konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs

DEBAT Der er intet nyt under ”Sydpolen”, Det bliver – igen – et nej herfra.

Man kan som bekendt ikke klippe hår af en skaldet, trods dette er - hvad der ligner et flertal i kommunalbestyrelsen - klar til at afsætte 15 millioner til gennemførelsen af Kattegatcentrets Masterplan fase 1.

Tidligere har dette, grundet den økonomiske situation i Norddjurs, været sat klogeligt i bero. Nu ønskes der så, at vi tager en ”principbeslutning” om denne gennemførelse.

Lad det være helt klart. Konservative vil stemme imod denne gennemførelse.

Dette tiltag med Kattegat Centeret blev oprindeligt vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde i juni 2016. Det økonomiske tilsagn lød på daværende tidspunkt på 20 millioner. Her stemte konservative også imod. Så intet nyt under solen her.

Den nuværende økonomiske situation i Norddjurs spiller naturligvis en rolle i vor modstand. Nedskæringer på bløde områder, skolelukninger og skattestigninger. Men det er ikke kun den groteske timing i dette forslag, der gør at vi stemmer imod igen.

For selvom økonomien havde været bedre i vores kommune. Ja, så var vi stadigvæk imod.

Disse 15 millioner er ikke kun øremærket til pingviner der kan sige ”hejsan” til svenske turister. Mange af pengene skal også bruges til renovering af Kattegatcentret. Det kan i vores optik aldrig blive kommunens pengekasse, der har dette ansvar.

Kattegatcentret skal og bør kunne løbe rundt uden, at vi som kommune skal fungere som sikkerhedsnet. De modtager i forvejen over 6 millioner årligt i tilskud.

Har Norddjurs 15 millioner kroner ekstra at bruge af, så kan vi nævne andre ting der kunne tilføre penge til kommunen. Eksempelvis lavere skat, billigere erhvervsgrunde. Vi ønsker hellere en fast skatteyder, end en turists penge.

Vi kan heller ikke være bekendt over for vores egne skattebetalende borgere i Norddjurs at prioritere turisternes oplevelser, højere end borgernes hverdag. Men det er præcis det vi gør ved at poste flere penge ind i Kattegatcentret.

Så det bliver, igen, et konservativt nej herfra.

Publiceret 15 February 2019 11:16