Museumsformidler på Gl. Estrup og tovholder på Læringsmessen Helle Ingerslev Kristensen var begejstret over den store opbakning fra både undervisere og kulturinstitutioner til den anden udgave af messen.

Museumsformidler på Gl. Estrup og tovholder på Læringsmessen Helle Ingerslev Kristensen var begejstret over den store opbakning fra både undervisere og kulturinstitutioner til den anden udgave af messen.

Eleverne i Norddjurs skal ud af klasselokalerne

Læringsmessen blev afviklet for anden gang for at skabe ny inspiration

Af
Simon Carlson

Norddjurs Der er uanede muligheder for at smage, lytte, føle og opleve sig til læring i Norddjurs Kommune. Det kræver bare, at man kommer ud af klasselokalet.

Det er essensen af Læringsmessen, som i sidste uge blev holdt for anden gang. Sidste år blev initiativet 'Læring Norddjurs' skabt af Museum Østjylland, Norddjurs Skoletjeneste og Gammel Estrup, og derfor havde en lang række kultur-, natur- og læringsinstitutioner taget plads i Museum Østjyllands lokaler i Grenaa. Her var lærere, pædagoger og fagpersonale fra kommunens uddannelsessteder inviteret ind og således forhåbentlig skabe kontakten til et anderledes læringsrum end de traditionelle klasselokaler.

Musikken mangler

Leder af Kulturskolen Finn Rosenløv var blandt de messedeltagere, der var med for første gang. Igennem en årrække har han observeret, hvordan musikundervisningen lige så stille er blevet mindre og mindre i folkeskolen, og derfor så han læringsmessen som en naturlig vej til at udbrede kendskabet til de muligheder, som Kulturskolen byder på.

Leder af Kulturskolen Finn Rosenløv var mødt op for at udbrede kendskabet til de muligheder der findes for blandt andet at bringe mere musik ind i den daglige undervisning.

Leder af Kulturskolen Finn Rosenløv var mødt op for at udbrede kendskabet til de muligheder der findes for blandt andet at bringe mere musik ind i den daglige undervisning.

"Der er mangel på musiklærere, og der satses generelt mere på for eksempel naturvidenskabelige fag i folkeskolen. Derfor har musikken det svært i folkeskolen, fordi det nok bliver set som lidt af et ydre fag. Der er dog bare nogle elever, som også lærer godt gennem musikken og de mere kreative fag, og der kan vi bidrage med en masse kvalitet; blandt andet med konservatorieuddannede musiklærere. Det giver et højt niveau, så derfor vil mænge os lidt med skolerne, så vi kan fortælle, hvordan vi kan bidrage med vores kompetencer til deres undervisning," forklarer Finn Rosenløv.

Forkorter afstandene

Den problematik og mulige løsning er netop en af hovedårsagerne til, at Læringsmessen sidste år blev startet, fortæller museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen, der er tovholder på Læringsmessen.

"Alle de stande, der er her i dag, sætter fokus på alt det, der ikke er tekster og skrive og læse. Det er alle de andre måder at lære på, som sætter alle de andre sanser i spil. Det skal man også huske i sin dagligdag som lærer eller pædagog, fordi der er utrolig mange børn, som lærer på andre måder end de traditionelle måder," siger Helle Ingerslev Kristensen og uddyber:

"Der er masser af forskning, der viser, at ved at få forskellige sanser i spil og lære med hænderne og lave fysiske ting, så lærer man en lille smule bedre. Man husker en lille smule bedre. Så der er altså en masse empirisk funderede gode argumenter for at tage børn og unge med ud i den lokale natur og kultur. Det er også med til at skabe nogle dannede mennesker, der ved, hvad det er for et lokalområde, du er skabt af. Så det er også en af grundene til, at vi er her, for vi gerne vil have, at afstanden mellem den enkelte lærer og det enkelte museum bliver kortere, fordi vi gerne vil have, at vores børn bliver lige så dygtige, som børn der bor i kommuner præget af mange kulturtilbud," forklarer Helle Ingerslev Kristensen.

Nye muligheder

Sidste år greb lærer på Ørum Skole Pia Madsen muligheden for at finde ny læringsinspiration på den første Læringsmesse, og derfor havde hun igen i år fundet vej til messestandene. Det giver nemlig nogle muligheder, som man ikke umiddelbart får øje på i dagligdagen, fortæller hun.

"Vi har rigtig mange muligheder i Norddjurs, men det er ikke altid let at få overblikket. Derfor er et arrangement som dette rigtig godt for os lærere, fordi det giver inspiration til nye læringsrum. Sidste år fik jeg inspiration til at tage eleverne med i kirken og på kirkegården, hvor de fik forskellige opgaver i en slags skattejagt. Den mulighed havde jeg ikke haft øje for før, og det gav bare en god og anderledes læring om vores lokale kulturhistorie," konstaterer Pia Madsen.

Publiceret 11 February 2019 14:00

SENESTE TV