Bredbåndskoordinator Henrik Friis kunne ikke få armene ned fredag, da det begyndte at tikke ind på Energistyrelsens hjemmeside, at der tilflød Syddjurs Kommune en anselig sum bredbåndsmillioner. Foto: Mogens Greve

Bredbåndskoordinator Henrik Friis kunne ikke få armene ned fredag, da det begyndte at tikke ind på Energistyrelsens hjemmeside, at der tilflød Syddjurs Kommune en anselig sum bredbåndsmillioner. Foto: Mogens Greve

Over 10 mio. fra Statens Bredbåndspulje 2018 til Syddjurs

Syddjurs har fået bevilget over 10 mio. kroner fra Statens Bredbåndspulje 2018 til data-hungrende på 227 adresser

Af
Lars Norman Thomsen

Julen falder tidligt i år, og der er gaver på vej til data-hungrende danskere på de 4.602 adresser, der inden længe kan se frem til lynhurtigt bredbånd. 110 mio. kr. fra bredbåndspuljen i 2018 bliver fordelt på 91 projekter, der især får sjællændere og midtjyder med på den digitale motorvej.

De 4.602 adresser, der har fået støtte, er fordelt på 4.521 i landzone, 15 i byzone og 66 i sommerhusområder.

9 projekter til Syddjurs

Syddjurs Kommune får statstilskud til 9 projekter, 227 adresser, fra Statens Bredbåndspulje 2018 på i alt 10.120.000 kr. Kommunens bredbåndskoordinator Henrik Friis fortæller, at succesraten er stor med støtte til ni ud af tolv ansøgte projekter.

Syddjurs Kommune skal bidrage med en samlet medfinansiering på 227.000 kroner, som det fremgår af nedenstående tabel:

Godkendte projekter

Syddjurs - Bredbåndspuljen 2018

Statens

Gennm

Syddjurs

adresser

Tilskud

tilskud pr adr.

Kom. tilskud

233-SydDjurs projekt

55

4.951.126

90.020

55.000

Landevejen nord for Eskerod

2

97.183

48.592

2.000

Borup Havvej - Helgenæs

3

139.781

46.594

3.000

Bredbånd i Ørup og Attrup

46

1.257.349

27.334

46.000

Klæbjergvej -Helgenæs

5

86.514

17.303

5.000

Langsø Bredbånd

11

1.100.000

100.000

11.000

Projekt på landet

50

1.641.269

32.825

50.000

Tjerrild-Hedeskov Bredbånd

53

813.990

15.358

53.000

Vigen - Helgenæs

2

34.068

17.034

2.000

I alt

227

10.121.280 kr.

227.000 kr.

Fakta

• Energistyrelsen modtog 137 ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne omfattede ca. 6.000 adresser, og der blev i alt ansøgt om tilskud for ca. 150 mio. kr.

• Efter gennemgang af ansøgningerne var der 130 fuldstændige ansøgninger tilbage. De syv øvrige ansøgninger er enten trukket tilbage under sagsbehandlingen eller afvist af Energistyrelsen, da de ikke lever op til de krav, der gælder for puljen.

• Der er givet tilsagn om tilskud til 91 projekter. Tilskuddet til de 91 projekter vil give hurtigt bredbånd til 4.602 adresser fordelt på 39 kommuner rundt om i landet. Det gennemsnitlige tilskud er 23.593 kr. pr. adresse.

• Projekterne inkluderer 2.745 boliger, 137 sommerhuse, 35 virksomheder samt 1.674 adresser, hvor der både er en bolig og en virksomhed.

Publiceret 15 December 2018 07:30