Grenaa Gymnasiums rektor Helene Bendorff Kristensen hilser de i alt to mio. kroner fra finanslovspartierne velkommen, men håber at et farvel til omprioriteringsbidraget følger med næste år. Foto: Lars Norman Thomsen

Grenaa Gymnasiums rektor Helene Bendorff Kristensen hilser de i alt to mio. kroner fra finanslovspartierne velkommen, men håber at et farvel til omprioriteringsbidraget følger med næste år. Foto: Lars Norman Thomsen

Gymnasier får et lille hæftepladser til et større sår

Lokale gymnasierektorer kan ikke danse med i den jubeldans, som lokale folketingsmedlemmer med partibog til Venstre opfører i øjeblikket over, at 20 gymnasier hver får en halv mio. de næste fire år

Af
Lars Norman Thomsen

UDDANNELSE Rønde og Grenaa Gymnasium bliver beriget med 500.000 kroner hver årligt frem til 2022. Det var et af de mange fingeraftryk, som Dansk Folkeparti som regeringens støtteparti fik med i den nu færdigforhandlede Finanslov 2019.

I regeringens og Dansk Folkepartis finanslov fordeler man 10 millioner kroner årligt frem til 2022 til de 20 gymnasier landet over, der har færre end 430 elever, og hvor institutionens elever ville få mere end 20 kilometer til det nærmeste gymnasium, hvis skolen blev lukket.

Regnestykket ser umiddelbart meget tillokkende ud, men folketingsmedlemmerne Michael Aastrup Jensen og Britt Bager, begge Venstre, glemmer mellemregningerne i de læserbreve, som de begge har sendt ud fra Christiansborg efter at finansloven kom i hus.

Fakta er, at det er et meget lille hæftepladser på et noget større sår, som de sammenlagt 2 mio. kroner hjælper gymnasierne.

Tidligere på året vedtog et folketingsflertal at fjerne det såkaldte omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne, men ikke på gymnasierne. Omprioriteringsbidraget blev en realitet tilbage i 2016 og betyder, at gymnasierne skal spare to procent på driftsudgifterne hvert år indtil 2021.

Massive udfordringer

"På Rønde Gymnasium betyder de 500.000 kroner, at vi kan løsne nogle af stramninger, vi havde lagt ind i budgettet.

Vi har ikke lagt os fast på, hvor lettelserne kommer, men det vil gøre en forskel for de berørte områder," siger rektor Sven Gaardbo, Rønde Gymnasium.

Han understreger, at man på Rønde Gymnasium er glade for håndsrækningen, men ..." det ændrer ikke ved, at omprioriteringsbidraget er ved at udvikle sig til en alvorlig udfordring i undervisningssektoren."

"For årene 2016-19 har omprioriteringsbidraget alene betydet en reduktion på 7 millioner kroner for vores skole. I finanslovsfremskrivningerne fortsætter reduktionen i ubestemt tid, så i det billede er 4 x 500.000 kroner en lettelse, men også kun det. Udfordringerne er massive," fastslår Rønde Gymnasiums rektor.

Væk med de to procent

På Grenaa Gymnasium er rektor Helene Bendorff Kristensen på samme linje som kollegaen i Rønde:

"Her på Grenaa Gymnasium er de 500.000 kroner en god hjælp til budgettet for 2019, men i de kommende år vil fortsatte to procents besparelser være noget større end de 500.000 kan dække for hvert år frem til 2022. Derfor håber vi meget, at politikerne vil stoppe 2 procents besparelserne for alle gymnasieskoler i Danmark fra næste finanslov, så besparelserne ikke vil udhule de tilbud om gymnasiale uddannelser, vi kan give unge

Publiceret 15 December 2018 22:00