Debat: Hvad sparer man ved at lukke Mølleskolen?

Af
Hans Henning Tersbøl

Toftevangen, Ålsrode

DEBAT Det må være rimeligt at afkræve Norddjurs Kommune et svar på, hvorledes lukningen af Mølleskolen i Aalsø bidrager til besparelser på kommunens budget. Herude i lokalsamfundet mærker vi allerede nu konsekvenserne:

Eleverne fra Mølleskolen flytter i stort tal til Rosmus Skole i Syddjurs. 93 elever er pt. enten skrevet op til skolestart august 2019 eller er allerede flyttet.

Elever fra Toubroskolen siver til Grenaa-skolerne og Rosmus. Hvordan kan politikerne tro, at det er et attraktivt skoletilbud i syd, når egne elever flytter selv efter udmeldingen om, at skolen skal fortsætte. Har man tænkt sig at tvangsflytte elever fra Grenaa til Toubro til sommer ? Hvis nej, hvad bliver der så af hele klasseoptimerings tanken ? Har det måske hele tiden været meningen at lukke begge skoler, sådan som Ulf Harbo flere gange har fremført ?

Fritidsforvaltningen har netop meldt ud, at man ikke kan booke idrætsfaciliteterne på Mølleskolen til den kommende sæson. Lokalområdet står med akutte lokalebehov til august 2019 til fodbold, håndbold, badminton, seniorfodbold og voksengymnastik. Hvordan har kommunen tænkt sig at løse dette problem ?

En stor gruppe forældre og andre lokale borgere er i fuld gang med at etablere et friskoletilbud i syd, og vi vil faktisk foreslå, at Norddjurs Kommune sælger Mølleskolen til os, subsidiært lejer dele af skolen ud til os. Man kunne sagtens forestille sig, at andre aktiviteter på Mølleskolen kunne kombineres med en friskole. F.eks. kunne de sårbare specialelever blive i vante ,trygge rammer, og samtidig spare kommunen for anlægsudgifter på en ny lokalitet.

En friskole på Mølleskolen vil holde store dele af eleverne hjemme i Norddjurs Kommune, hvilket er en besparelse for kommunen.

Et salg af skolen er penge direkte ned i den slunkne kommunekasse.

En friskole drives med statslige midler ( 76 %) og forældrebetaling (24%). Løsningen er således forbundet med store besparelser for kommunen.

Vil Norddjurs Kommune åbne op for, at der kan laves et attraktivt friskoletilbud i syd, som forældre og elever kan se sig selv i ? Det ville være en passende kompensation for de gener, som kommunalbestyrelsen har påført den sydligste del af kommunen ved lukningen af Mølleskolen.

Publiceret 12 December 2018 14:38