Debat: Det bliver værre endnu

Af
Hans Henning Tersbøl

Toftevangen, Ålsrode

DEBAT Djurslandsposten bringer 13.11 en artikel fra JP Aarhus, hvori professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, gennemgår Norddjurs Kommunes økonomiske nedtur med udgangspunkt i KL rapporten fra 2.11.

Per Nikolaj Bukh påviser bl.a., at Norddjurs Kommunes udgifter på skoleområdet regnet pr. barn systematisk har ligget over gennemsnittet i de sidste mange år, uden at Norddjurs Kommune har reageret på det.

I den sammenhæng kan det undre, at Norddjurs Kommune ufortrødent fortsætter i samme spor, selv EFTER at KL- rapporten er offentliggjort.

Kommunen vælger at lade den absolut dyreste skole, Toubro, med udgifter pr. barn på 123.000,-kr og med kun 59 elever fortsætte, mens man lukker Mølleskolen med udgifter pr. barn på 68.000,-kr og med over dobbelt så mange elever, nemlig 150.

Argumentet er en luftig udviklingsplan omkring den kommende letbane. Måske er der andre grunde, men de er i så fald ikke kommet til offentlighedens kendskab.

Norddjurs Kommune er i flere høringssvar blevet gjort opmærksom på, at en lukning af Mølleskolen ville betyde, at eleverne flytter til Syddjurs Kommune, især til Rosmus Skole, hvor de kan gå fra 0.-9. klasse.

Dette er nu ved at ske. I øjeblikket er 86 elever skrevet op til skolestart d. 1.8.2019, og tallet er kun stigende, hvilket giver Norddjurs Kommune en udgift på 70.445,-kr pr. barn pr. år.

Desuden forsvinder målsætningen om at kunne sætte klassekvotienten op i Syd op i den blå luft.

Hvornår begynder én eller anden i kommunalbestyrelsen at kigge på realpolitik i stedet for de drømmerier ved højlys dag, som ifølge Per Nikolaj Bukhs tal har fundet sted i alt for mange år?

Publiceret 16 November 2018 11:53